Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

1 Detaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Detaljhandel eksklusiv motorvogner Detaljhandel
eksklusiv
motorvogner og
drivstoff til
motorvogner
Butikkhandel
med bredt
vareutvalg
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med
drivstoff til
motorvogner
Detaljhandel med
IKT-utstyr i
spesialforretninger
Butikkhandel med
andre husholdningsvarer
i spesialforretninger
Butikkhandel med
bøker,
musikkartikler
og andre
fritidsartikler
i spesialforretninger
Annen butikkhandel
i spesialforretninger
Detaljhandel
utenom utsalgssted
2000 82,9 82,0 83,8 78,4 93,7 79,8 79,4 85,2 81,0 83,5
2001 84,8 84,5 87,2 80,0 87,9 82,9 82,1 83,0 84,5 77,3
2002 89,5 89,1 92,2 83,1 94,4 87,7 85,2 95,7 88,2 76,4
2003 92,5 92,9 96,2 87,9 87,7 97,0 88,0  102,2 90,9 80,7
2004 96,5 96,7 98,6 93,6 94,4  101,0 93,2  103,6 95,7 88,2
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  105,8  105,7  104,1  109,6  107,1  111,4  108,1  105,1  103,4  119,0
2007  114,3  114,5  110,9  118,5  111,9  124,1  117,7  122,9  111,0  134,4
2008  119,0  118,8  119,0  126,1  120,5  120,9  117,9  122,2  113,9  137,6
2007                    
Januar 99,2 99,2 98,1 88,9 99,0  126,7  105,0 93,4 94,5  122,8
Februar 91,6 91,5 97,1 95,8 92,2 99,7 87,4 90,0 81,7  109,7
Mars  109,0  109,2  113,8  121,3  107,4  112,2  103,8  105,6  101,6  130,2
April  101,3  100,5  101,9  102,5  108,2 89,8 96,0  116,5 96,1  115,1
Mai  112,3  111,3  109,5  111,7  120,8  100,6  112,5  105,8  114,1  126,1
Juni  126,2  126,2  118,3  128,7  125,9  121,1  129,7  157,9  127,4  123,6
Juli  114,7  113,4  110,1  123,2  126,1  119,1  120,8  123,9  104,3  126,2
August  120,5  120,4  115,6  119,3  120,7  135,6  131,1  135,6  108,6  152,4
September  111,7  111,7  107,0  111,3  111,2  124,1  119,9  110,0  107,2  149,0
Oktober  116,4  116,8  111,1  113,3  112,5  127,6  129,8  109,9  113,1  144,2
November  120,8  122,0  113,8  123,2  110,7  131,4  132,7  125,2  118,9  167,6
Desember  147,3  151,8  134,6  182,5  108,2  201,5  143,5  201,1  164,8  146,0
2008                    
Januar  105,1  104,9  104,0 96,5  107,1  130,6  109,5 98,9 98,6  144,5
Februar  102,9  102,4  108,5  109,8  106,7  106,7 99,9 96,2 90,5  128,3
Mars  105,3  104,0  115,6  120,8  116,2  102,6 93,1 97,7 89,4  120,7
April  114,8  114,4  114,5  115,2  118,6  101,6  111,5  123,8  111,4  144,2
Mai  122,1  121,0  121,7  124,7  131,7  101,7  118,4  113,6  123,8  132,8
Juni  125,7  123,9  118,6  127,9  140,7  117,3  128,3  131,0  124,7  136,4
Juli  123,8  121,7  124,2  137,6  141,1  118,6  123,3  121,4  111,2  128,3
August  123,0  121,8  121,3  123,9  133,4  129,1  128,5  128,2  110,5  140,3
September  117,6  116,9  115,8  117,2  123,9  117,7  122,8  108,4  111,5  149,8
Oktober  119,9  119,9  120,0  124,1  120,5  116,6  124,8  108,9  114,6  141,6
November  117,3  118,7  117,9  121,5  105,3  115,7  118,3  122,1  115,4  147,7
Desember  150,9  156,6  146,6  194,6  101,5  192,1  136,6  216,4  165,6  136,5
2009                    
Januar  107,4  108,2  113,8  103,5 95,9  117,9  100,5  105,8  102,3  123,0
Februar 99,1 98,9  111,0  104,9 95,1 96,3 83,1 98,5 86,5  113,2
Mars  108,7  108,7  119,7  114,5  103,1  101,6 92,8  105,3 98,8  131,1
April  113,3  113,3  125,5  127,0  107,1 87,2 92,1  106,9  108,9  112,6
Mai  121,8  121,9  128,3  123,5  115,1 86,5  108,7  116,3  123,3  125,4

Standardtegn i tabeller