Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  April 2009 Januar-April 2009 April 2008-
April 2009
Januar-April 2008-
januar-April 2009
I alt 3 381 350 12 669 943 -9,7 -10,6
Drivstoff og smøremidler 2 385 598 9 252 537 -15,8 -12,9
Bilrekvisita 82 935  284 916 -1,9 1,4
Dagligvarer  483 470 1 640 279 11,4 -5,1
Andre varer inklusiv musikk og video 87 185  309 651 9,9 -10,3
Matservering  192 072  688 103 5,9 -5,0
Verkstedtjenester og bilvask  118 860  378 724 12,1 6,8
Utleie 9 031 30 530 -7,0 -17,4
Spill/kommisjon 22 199 85 203 23,5 20,1

Standardtegn i tabeller