Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi. April 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  April 2009 Vekt
April 2009
Endring i prosent
  April 2008-april 2009 Mai 2007-april 2008-
mai 2008-april 2009
Februar 2008-april 2008-
februar 2009-april 2009
Januar 2008-april 2008-
januar 2009-april 2009
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner  113,3  100,0 -1,3 2,2 -0,6 0,1
47 Detaljhandel, eksklusiv motorvogner og drivstoff til motorvogner  113,3 88,4 -1,0 2,2 0,1 0,8
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  125,5 41,1 9,7 6,9 5,2 6,2
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  123,7 39,0 8,4 6,8 4,3 5,5
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  127,0 4,9 10,3 4,5 0,2 1,7
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  133,6 3,5 20,0 5,6 3,3 5,2
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner  107,1 11,6 -9,7 1,0 -10,6 -10,6
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 87,2 1,1 -14,1 -6,0 -8,3 -8,7
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 92,1 14,9 -17,4 -4,5 -12,0 -11,0
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 96,6 0,8 -6,4 2,0 -1,9 0,5
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer  102,7 5,0 -20,1 -4,2 -13,3 -13,6
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 79,6 2,6 -15,0 -6,6 -11,3 -10,2
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler 87,4 4,5 -16,9 -4,3 -11,1 -9,2
47.591 Butikkhandel med møbler 87,7 3,2 -17,9 -5,0 -10,9 -9,1
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  106,9 5,5 -13,6 -1,3 -2,2 0,0
47.61 Butikkhandel med bøker 66,5 0,8 -8,3 -4,3 -8,2 -7,3
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  108,9 18,7 -2,2 1,9 1,0 1,7
47.71 Butikkhandel med klær  102,1 7,1 -4,8 0,5 0,5 1,5
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  109,4 1,4 -6,6 0,3 -2,5 -1,0
47.721 Butikkhandel med skotøy  116,2 1,2 -4,9 2,1 -1,0 0,6
47.73 Butikkhandel med apotekvarer  106,3 4,0 -3,1 1,2 0,3 0,2
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  112,6 0,8 -7,4 3,5 -2,2 -0,3
47.761 Butikkhandel med blomster og planter  151,0 2,1 17,7 3,3 3,5 3,0
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  118,8 2,1 5,8 8,5 11,6 12,6
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  112,6 2,3 -21,9 -4,8 -9,3 -10,8
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  111,5 1,9 -11,9 -3,3 -3,7 -5,3
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers  128,1 0,3 -38,9 -7,4 -16,1 -21,1

Standardtegn i tabeller