Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

6 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 2008 og januar 2009. 1 000 kroner
  I alt Drivstoff og smøremidler Bilrekvisita Dagligvarer Andre varer inklusiv musikk og video Matservering Verkstedtjenester og bilvask Utleie Spill/ kommisjon
2008 45 687 800 34 572 734  843 217 5 568 708 1 129 130 2 330 831  899 049  122 722  221 409
Januar 3 383 337 2 555 094 70 674  401 798 84 275  177 474 68 951 8 558 16 513
Februar 3 368 921 2 524 589 64 936  404 414 84 445  171 754 92 507 8 926 17 350
Mars 3 670 958 2 715 959 60 741  487 340 97 088  193 996 86 991 9 767 19 076
April 3 744 894 2 831 892 84 533  434 020 79 339  181 421  105 998 9 709 17 982
Mai 4 160 424 3 078 981 69 809  580 655  110 311  209 828 82 045 11 142 17 653
Juni 4 442 773 3 415 726 63 728  542 641  112 753  213 175 63 574 12 549 18 627
Juli 4 456 046 3 403 093 64 786  539 861  131 783  226 302 57 563 13 226 19 432
August 4 213 277 3 269 173 53 588  501 464 92 971  216 457 49 073 12 723 17 828
September 3 912 112 3 061 858 54 765  440 608 77 397  196 483 53 186 10 365 17 450
Oktober 3 804 323 2 945 951 80 333  421 782 78 706  188 318 61 565 10 022 17 646
November 3 324 360 2 470 764 92 601  394 938 79 771  172 836 85 425 8 420 19 605
Desember 3 206 375 2 299 654 82 723  419 187  100 291  182 787 92 171 7 315 22 247
                   
2009                  
Januar 3 029 789 2 222 662 72 546  381 953 75 853  166 048 84 060 7 192 19 475

Standardtegn i tabeller