Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

5 Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
  Omsetning Endring i prosent
  Januar 2009 Januar 2008 Januar 2008-januar 2009
I alt 3 029 789 3 383 337 -10,4
Drivstoff og smøremidler 2 222 662 2 555 094 -13,0
Bilrekvisita 72 546 70 674 2,6
Dagligvarer  381 953  401 798 -4,9
Andre varer inklusiv musikk og video 75 853 84 275 -10,0
Matservering  166 048  177 474 -6,4
Verkstedtjenester og bilvask 84 060 68 951 21,9
Utleie 7 192 8 558 -16,0
Spill/kommisjon 19 475 16 513 17,9

Standardtegn i tabeller