Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

4 Detaljomsetningsindeksen i verdi. Januar 2009. Eksklusiv merverdiavgift. 2005=100
  Januar 2009 Vekt
Januar 2009
Endring i prosent
  Januar 2008-
januar 2009
November 2007-januar 2008-
november 2008-januar 2009
Februar 2007-januar 2008-
februar 2008-januar 2009
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner  107,4  100,0 2,2 0,6 3,9
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner og bensin  108,2 89,1 3,2 1,3 3,6
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg i alt  113,8 39,3 9,5 7,4 7,6
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  112,2 37,3 9,2 7,3 7,8
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger  103,5 4,2 7,2 4,3 6,4
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin  101,3 2,8 12,2 5,2 6,6
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 95,9 10,9 -10,5 -7,2 6,2
47.4 Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger  117,9 1,5 -9,7 -8,2 -3,7
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger  100,5 17,2 -8,2 -7,9 -0,8
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer  112,7 0,9 7,1 0,6 4,5
47.521 Bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 75,4 3,9 -15,0 -11,4 0,0
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater  130,2 4,4 -8,1 -9,2 -3,9
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler  115,0 6,2 -4,4 -5,3 -0,5
47.591 Butikkhandel med møbler  122,0 4,8 -4,8 -5,8 -1,2
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger  105,8 5,7 7,0 4,5 -0,5
47.61 Butikkhandel med bøker  100,3 1,3 -5,0 -3,9 -1,4
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger  102,3 18,5 3,7 0,3 2,6
47.71 Butikkhandel med klær  108,1 7,9 4,0 -0,6 0,8
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer  101,4 1,3 3,0 -0,7 0,8
47.721 Butikkhandel med skotøy  101,2 1,1 4,9 1,6 2,0
47.73 Butikkhandel med apotekvarer 95,8 3,8 -0,3 0,9 2,1
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  110,9 0,9 5,9 5,1 6,3
47.761 Butikkhandel med blomster og planter 75,7 1,1 1,0 0,5 2,1
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger  121,2 2,3 15,7 2,8 8,4
47.9 Detaljhandel utenom utsalgsted  123,0 2,6 -14,9 -11,1 -0,3
47.91 Postordrehandel og handel via Internett  129,8 2,4 -9,3 -7,3 -1,1
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 98,1 0,3 -37,1 -24,8 2,1

Standardtegn i tabeller