Statistisk sentralbyrå

Detaljomsetningsindeks

3 Detaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2005=100
  Detaljhandel i alt, eksklusiv motorvogner Detaljhandel i alt, eksklusiv motorvogner og bensin Butikkhandel med bredt vareutvalg Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger Detaljhandel med drivstoff til motorvogner Detaljhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger Annen butikkhandel i spesialforretninger Detaljhandel utenom utsalgssted
2006                    
Januar  104,1  104,8  104,4  104,7  101,0  105,9  105,7  106,4  101,6  109,3
Februar  102,5  102,7  102,3  104,9  101,4  102,5  103,2  104,9  100,6  109,3
Mars  102,9  103,0  103,1  106,2  102,0  101,3  103,2  101,9  101,1  112,3
April  102,9  103,2  102,6  108,7  101,0  106,3  103,3  102,4  102,9  116,4
Mai  104,3  105,0  103,5  109,1  100,3  106,4  105,0  100,4  104,7  121,5
Juni  105,0  105,7  104,3  109,4 99,3  109,1  108,1  101,0  104,8  119,5
Juli  105,8  106,5  105,7  110,6  100,1  114,0  108,6  102,1  104,1  118,5
August  106,3  107,2  104,5  109,8  100,6  110,6  110,1  107,2  106,8  120,3
September  106,4  107,2  104,4  109,4  100,4  115,6  109,9  106,6  106,4  119,7
Oktober  107,9  108,7  104,5  111,5  103,5  124,3  112,2  110,1  108,6  121,2
November  108,4  109,0  105,2  112,8  101,6  115,4  113,3  111,5  109,7  123,4
Desember  108,5  109,3  104,7  112,5  102,6  116,0  113,2  110,8  109,3  128,6
                     
2007                    
Januar  109,6  110,3  107,3  113,3  103,4  114,1  111,5  112,6  110,5  124,5
Februar  109,8  110,8  107,7  114,5  102,8  116,2  111,8  117,1  111,1  124,4
Mars  111,1  112,4  107,6  115,4  103,3  116,2  114,5  118,8  116,2  127,9
April  112,0  113,1  108,0  115,7  102,7  117,6  117,0  127,0  112,8  128,5
Mai  111,4  112,4  108,1  115,0  103,7  124,7  113,4  121,8  111,3  128,6
Juni  113,0  114,4  109,0  116,5  102,5  124,1  112,4  135,3  116,3  130,2
Juli  112,5  113,9  106,9  116,3  102,7  130,4  115,4  125,9  116,2  145,5
August  112,5  114,0  109,3  117,4  101,9  134,0  113,4  120,1  114,6  145,4
September  114,4  115,9  109,7  118,4  103,3  134,9  115,6  127,2  118,1  140,6
Oktober  113,7  115,2  110,4  117,7  103,3  136,7  115,2  123,4  117,2  131,1
November  114,8  116,2  110,9  119,4  102,6  143,0  117,1  124,3  117,9  141,8
Desember  114,4  116,1  110,4  117,9  100,7  141,1  117,0  119,3  118,1  139,3
                     
2008                    
Januar  114,1  115,5  110,8  118,6  102,9  139,5  116,4  119,2  115,9  142,3
Februar  114,6  116,2  111,0  119,3  103,8  143,1  118,4  118,4  117,8  140,1
Mars  114,5  116,2  111,3  119,9  102,8  142,2  117,6  121,9  117,9  137,8
April  114,4  115,8  111,8  119,2  104,8  141,7  116,0  121,6  115,4  137,1
Mai  117,1  118,7  113,4  120,4  104,3  144,2  117,2  128,6  120,0  138,1
Juni  114,5  116,0  111,5  120,3  104,8  142,9  114,7  119,9  118,4  139,0
Juli  114,5  116,2  112,5  119,9  101,8  138,0  113,3  118,6  120,1  139,1
August  114,3  115,9  111,8  119,4  103,4  140,0  113,1  116,0  120,4  137,7
September  114,0  115,6  112,2  119,4  102,1  133,2  112,3  118,5  119,7  133,0
Oktober  113,3  115,1  112,8  119,2  100,9  134,8  108,7  122,5  118,9  132,2
November  113,6  115,2  112,9  118,4  101,1  132,5  108,0  125,0  120,2  130,5
Desember  113,3  115,0  113,2  119,0 99,4  134,3  106,1  125,7  117,4  130,2
2009                    
Januar  114,0  116,2  112,7  119,7 95,9  133,2  105,9  137,1  123,8  129,3

Standardtegn i tabeller