Statistisk sentralbyrå

Dødsårsaker

15 Dødsfall av ulykker. 2009 1
ICD-10. Skadens ytre årsak I alt 0-14 år 15-17 år 18-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år 80 år og over
V01-X59, Y85-Y86 Ulykker inkl. senfølger i alt 1 989 27 21 96  283  336  264  962
Menn 1 114 17 16 76  236  251  153  365
Kvinner  875 10 5 20 47 85  111  597
V01-V89 Landtransportulykker  234 8 18 46 56 54 33 19
Menn  183 5 15 37 50 42 21 13
Kvinner 51 3 3 9 6 12 12 6
V95-V97 Luftfart 2 - - - 2 - - -
Menn 2 - - - 2 - - -
Kvinner - - - - - - - -
V91,V93-V94 Sjøtransport untatt drukning 7 1 - - 1 3 1 1
Menn 6 1 - - 1 2 1 1
Kvinner 1 - - - - 1 - -
V90,V92 Sjøtransport med drukning 18 - - 1 1 12 4 -
Menn 17 - - 1 1 11 4 -
Kvinner 1 - - - - 1 - -
W65-W74 Drukning (ikke sjøtransport) 71 8 - 7 17 20 13 6
Menn 61 5 - 6 14 20 10 6
Kvinner 10 3 - 1 3 - 3 -
W00-W19 Fall  400 2 - 4 8 47 75  264
Menn  210 1 - 3 8 37 48  113
Kvinner  190 1 - 1 - 10 27  151
W32-W34 Skytevåpen 1 - - - 1 - - -
Menn 1 - - - 1 - - -
Kvinner - - - - - - - -
W75-W84 Kvelning (ikke drukning) 55 4 - 1 2 13 10 25
Menn 26 2 - 1 1 5 4 13
Kvinner 29 2 - - 1 8 6 12
W85-W87 Ulykke med elektrisk kraft 2 - 1 - - 1 - -
Menn 2 - 1 - - 1 - -
Kvinner - - - - - - - -
X00-X09 Brann 53 3 - 3 13 13 8 13
Menn 35 3 - 3 10 7 4 8
Kvinner 18 - - - 3 6 4 5
X20-X29 Giftige dyr og planter 1 - - - - 1 - -
Menn 1 - - - - 1 - -
Kvinner - - - - - - - -
X30-X39 Ulykke grunnet naturkrefter 29 - - 2 3 13 8 3
Menn 21 - - 1 3 10 7 -
Kvinner 8 - - 1 - 3 1 3
X40-X49 Forgiftningsulykker  365 - 2 31  164  132 20 16
Menn  268 - - 23  133 92 14 6
Kvinner 97 - 2 8 31 40 6 10
Rest V01-X59 Andre ulykker  711 - - 1 12 21 88  589
Menn  263 - - 1 10 18 38  196
Kvinner  448 - - - 2 3 50  393
Y85-Y86 Senfølger av ulykke 40 1 - - 3 6 4 26
Menn 18 - - - 2 5 2 9
Kvinner 22 1 - - 1 1 2 17
1  Etter anbefaling fra WHO er alle akutte forgiftningsdødsfall (F10-F19 med fjerdesiffer 0) flyttet fra kapittel V til kapittel XX i ICD-10. Av samme grunn er mange pneumonidødsfall kodet på en annen måte enn i tidligere årganger, jfr. DS 30/3-05, Dødsårsaker 2003.

Standardtegn i tabeller