Statistisk sentralbyrå

11 Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 2005
ICD-10 Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Alle Alder
Under 1 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år og over
A00-Y89. Dødsfall i alt                                          
Menn 20 065 96 27 19 21 68  139  123  153  220  251  394  581  950 1 149 1 395 2 033 3 084 4 027 3 302 2 033
Kvinner 21 087 78 15 8 11 32 51 52 69  115  160  251  394  608  740  881 1 325 2 369 3 955 4 870 5 103
                                           
A00-R99. Sykdommer i alt                                          
Menn 18 635 95 22 11 14 16 37 29 60  106  157  292  502  847 1 081 1 353 1 979 3 003 3 908 3 182 1 941
Kvinner 20 107 77 12 5 8 12 18 21 35 78  127  210  366  564  707  861 1 303 2 304 3 835 4 687 4 877
I. Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer (A00-B99)                                          
Menn  380 - 2 1 - 1 1 1 1 1 9 7 8 9 15 12 46 43 97 73 53
Kvinner  413 1 - 1 - 1 - - 1 1 2 4 4 7 6 12 16 45 92  115  105
II. Svulster i alt(C00-D48)                                          
Menn 5 706 1 5 2 4 4 9 9 18 28 43  102  192  363  510  578  759 1 080 1 053  666  280
Kvinner 5 103 - - 3 3 5 2 7 12 45 73  131  236  358  441  455  537  748  877  727  443
III. Sykdommer i blod og bloddannende organer, og visse tilstander som angår immunsystemet (D50-D89)                                          
Menn 51 1 - - - - 1 - 2 - 1 1 3 1 1 2 3 8 8 11 8
Kvinner 59 - - - - 1 - - - 2 - 1 2 2 2 1 2 5 10 11 20
IV. Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)                                          
Menn  110 5 2 - - - 2 - - 1 2 2 3 2 9 5 6 18 15 19 19
Kvinner  221 2 - - - - 1 - 1 - - 4 3 4 6 1 8 17 42 42 90
V. Psykiske lidelser og atferds-forstyrrelser (F00-F99)                                          
Menn  570 - - - - 2 1 2 3 9 8 21 24 31 22 24 39 62  118  120 84
Kvinner  989 - - - 1 - - 1 1 3 3 3 12 8 6 13 25 89  170  283  371
VI. Sykdommer i nervesystemet (G00-G99)                                          
Menn  541 3 4 4 2 5 7 3 3 7 7 13 18 22 25 31 68 94  106 75 44
Kvinner  757 - 2 1 2 3 7 2 4 4 5 15 16 22 21 35 65 96  145  169  143
VII. Sykdommer i øyet og øyets omgivelser (H00-H59)                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
VIII. Sykdommer i øre og ørebensknuter (H60-H95)                                          
Menn 2 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - -
Kvinner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. Sykdommer i sirkulasjonssystemet (I00-I99)                                          
Menn 6 886 1 1 2 3 1 3 2 14 32 55 92  151  249  317  433  651 1 065 1 580 1 396  838
Kvinner 7 651 - - - 1 - 1 6 6 9 23 24 45 77  105  180  355  784 1 601 2 150 2 284
X. Sykdommer i åndedrettssystemet (J00-J99)                                          
Menn 2 027 1 - - - 1 - - 2 1 5 5 20 38 49  100  202  328  510  445  320
Kvinner 2 055 1 2 - - - 2 1 1 2 1 11 19 26 49 78  146  233  405  492  586
XI. Sykdommer i fordøyelsessystemet (K00-K93)                                          
Menn  538 - - - - 1 - - 3 4 2 14 24 47 42 42 50 71  104 82 52
Kvinner  696 1 - - - 1 - 1 2 3 5 10 11 16 24 32 40 86  126  177  161
XII. Sykdommer i hud og underhud (L00-L99)                                          
Menn 21 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 2 5 7 5
Kvinner 53 - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 2 7 7 16 18
XIII. Sykdom i muskel-skjelett-systemet og bindevev (M00-M99)                                          
Menn 77 - - - - - 2 - - - 1 - 4 3 - 4 11 12 19 13 8
Kvinner  175 - - - - - - 1 1 - 2 - 2 5 4 3 13 24 34 49 37
XIV. Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)                                          
Menn  412 - - - - - - 1 - - 1 3 - 7 3 14 28 52  109  111 83
Kvinner  446 - - - - - - - - - - 1 3 2 2 10 15 44 94  128  147
XV. Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)                                          
Kvinner 2 - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
XVI. Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)                                          
Menn 50 48 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 46 45 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII. Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)                                          
Menn 71 24 5 1 - - 3 3 1 3 3 - 6 5 7 4 4 - 1 - 1
Kvinner 57 18 6 - 1 1 1 - 4 2 1 2 1 6 4 2 3 2 2 1 -
XVIII. Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted (R00-R99)                                          
Menn  809 11 2 - 4 1 6 6 12 10 13 24 42 48 59 61 81  118  112 91  108
Kvinner  971 9 1 - - - 3 2 2 5 9 4 6 22 23 29 46 78  138  223  371
                                           
XX. Ytre årsaker i alt                                          
Menn 1 430 1 5 8 7 52  102 94 93  114 94  102 79  103 68 42 54 81  119  120 92
Kvinner  980 1 3 3 3 20 33 31 34 37 33 41 28 44 33 20 22 65  120  183  226

Standardtegn i tabeller