Statistisk sentralbyrå

15   Dødsfall av ulykker. 20041 (Ny 31. august 2006)
ICD-10. Skadens ytre årsak I alt 0-14 år 15-17 år 18-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år 80 år og over
V01-X59, Y85-Y86 Ulykker inkl. senfølger i alt                
Menn 1 165 29 21  100  300  238  179  298
Kvinner  815 21 9 25  108  102  102  448
V01-V89 Landtransportulykker                
Menn  225 7 16 45 64 43 28 22
Kvinner 83 6 6 9 20 15 17 10
V95-V97 Luftfart                
Menn 2 - - - 2 - - -
Kvinner - - - - - - - -
V91,V93-V94 Sjøtransport untatt drukning                
Menn 2 - - - 1 1 - -
Kvinner - - - - - - - -
V90,V92 Sjøtransport med drukning                
Menn 38 2 - 3 11 16 6 -
Kvinner 1 - - - 1 - - -
W65-W74 Drukning (ikke sjøtransport)                
Menn 63 3 1 5 19 19 16 -
Kvinner 19 3 - 4 3 4 3 2
W00-W19 Fall                
Menn  349 - - 5 9 29 81  225
Kvinner  434 - 1 1 5 17 52  358
W32-W34 Skytevåpen                
Menn - - - - - - - -
Kvinner - - - - - - - -
W75-W84 Kvelning (ikke drukning)                
Menn 28 1 - - 4 6 7 10
Kvinner 18 1 - - 1 5 3 8
W85-W87 Ulykke med elektrisk kraft                
Menn 1 - - - - 1 - -
Kvinner 1 - - - - 1 - -
X00-X09 Brann                
Menn 33 3 - - 12 7 4 7
Kvinner 23 - - - 7 7 4 5
X20-X29 Giftige dyr og planter                
Menn 1 - - - - - 1 -
Kvinner - - - - - - - -
X30-X39 Ulykke grunnet naturkrefter                
Menn 62 13 1 3 14 23 6 2
Kvinner 42 10 2 1 17 10 1 1
X40-X49 Forgiftningsulykker                
Menn  261 - 3 34  152 63 8 1
Kvinner  118 - - 10 52 42 10 4
Rest V01-X59 Andre ulykker                
Menn 71 - - 4 8 23 14 22
Kvinner 59 1 - - 2 1 8 47
Y85-Y86 Senfølger av ulykke                
Menn 29 - - 1 4 7 8 9
Kvinner 17 - - - - - 4 13
1  Etter anbefaling fra WHO er alle akutte forgiftningsdødsfall (F10-F19 med fjerdesiffer 0) flyttet fra kapittel V til kapittel XX i ICD-10. Av samme grunn er mange pneumonidødsfall kodet på en annen måte enn i tidligere årganger, jfr. DS 30/3-05, Dødsårsaker 2003.

Standardtegn i tabeller