Statistisk sentralbyrå

Dødsårsaker

2   Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 20041
Dødsårsak etter europeisk liste I alt Alder
Under 1 år 1-6 år 7-14 år 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75 år og over
Dødsfall i alt                      
I alt 41 257  187 70 64  319  446  775 1 666 3 369 5 791 28 570
Menn 20 025  100 38 29  232  305  489 1 016 2 087 3 576 12 153
Kvinner 21 232 87 32 35 87  141  286  650 1 282 2 215 16 417
                       
Dødsfall av sykdommer (A00-R99)                      
I alt 38 702  182 47 37 76  163  455 1 383 3 122 5 585 27 652
Menn 18 472 97 28 12 48 91  266  829 1 919 3 434 11 748
Kvinner 20 230 85 19 25 28 72  189  554 1 203 2 151 15 904
                       
01 Infektiøse inkl. parasittære sykdommer (A00-B99)                      
I alt  590 4 1 2 3 2 14 18 32 47  467
Menn  263 2 - - 1 1 8 10 18 31  192
Kvinner  327 2 1 2 2 1 6 8 14 16  275
02 Tuberkulose (A15-A19, B90)                      
I alt 44 1 - - - - - - 1 2 40
Menn 17 - - - - - - - - 2 15
Kvinner 27 1 - - - - - - 1 - 25
03 Meningokokkinfeksjon (A39)                      
I alt 2 1 - - - - - - 1 - -
Menn 1 1 - - - - - - - - -
Kvinner 1 - - - - - - - 1 - -
04 AIDS (HIV-sykdom) (B20-B24)                      
I alt 23 - - - - 1 10 4 7 - 1
Menn 17 - - - - - 7 3 6 - 1
Kvinner 6 - - - - 1 3 1 1 - -
05 Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt (B15-B19)                      
I alt 17 - - - - - 1 6 5 2 3
Menn 10 - - - - - - 3 4 2 1
Kvinner 7 - - - - - 1 3 1 - 2
06 Svulster (C00-D48)                      
I alt 10 738 2 11 14 18 65  191  652 1 576 2 452 5 757
Menn 5 694 1 5 5 10 31 78  302  822 1 427 3 013
Kvinner 5 044 1 6 9 8 34  113  350  754 1 025 2 744
07 Ondartede svulster (C00-C97)                      
I alt 10 489 2 11 13 18 65  191  648 1 564 2 413 5 564
Menn 5 589 1 5 4 10 31 78  301  817 1 401 2 941
Kvinner 4 900 1 6 9 8 34  113  347  747 1 012 2 623
08 Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget (C00-C14)                      
I alt  138 - - - - - 1 13 30 33 61
Menn 88 - - - - - 1 10 25 24 28
Kvinner 50 - - - - - - 3 5 9 33
09 Ondartet svulst i spiserøret (C15)                      
I alt  196 - - - - - 2 14 26 66 88
Menn  137 - - - - - 1 10 20 51 55
Kvinner 59 - - - - - 1 4 6 15 33
10 Ondartet svulst i magesekken (C16)                      
I alt  408 - - - - 4 9 19 56 84  236
Menn  244 - - - - 2 7 7 36 53  139
Kvinner  164 - - - - 2 2 12 20 31 97
11 Ondartet svulst i tykktarm (C18)                      
I alt 1 170 - - - - 5 13 52  132  248  720
Menn  562 - - - - 3 6 32 75  129  317
Kvinner  608 - - - - 2 7 20 57  119  403
12 Ondartet svulst i endetarmen og endetarmsåpningen og analkanal (C19-C21)                      
I alt  416 - - - - 1 5 29 37 94  250
Menn  244 - - - - 1 3 19 22 61  138
Kvinner  172 - - - - - 2 10 15 33  112
13 Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)                      
I alt  135 - - - - - 4 6 9 36 80
Menn 65 - - - - - 3 4 6 21 31
Kvinner 70 - - - - - 1 2 3 15 49
14 Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)                      
I alt  622 - 1 - - 2 11 40 97  147  324
Menn  297 - - - - 1 4 22 50 86  134
Kvinner  325 - 1 - - 1 7 18 47 61  190
15 Ondartet svulst i strupen, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)                      
I alt 1 960 - - - - 2 17  127  425  635  754
Menn 1 211 - - - - 1 8 72  248  405  477
Kvinner  749 - - - - 1 9 55  177  230  277
16 Malignt melanom i hud (C43)                      
I alt  266 - - - 1 9 13 28 51 61  103
Menn  143 - - - 1 2 4 12 33 36 55
Kvinner  123 - - - - 7 9 16 18 25 48
17 Ondartet svulst i bryst (C50)                      
I alt  697 - - - - 5 40 97  130  126  299
Menn 3 - - - - - - - 1 - 2
Kvinner  694 - - - - 5 40 97  129  126  297
18 Ondartet svulst i livmorhals (C53)                      
I alt 81 - - - - 2 7 13 19 12 28
Kvinner 81 - - - - 2 7 13 19 12 28
19 Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)                      
I alt  131 - - - - 2 - 7 21 32 69
Kvinner  131 - - - - 2 - 7 21 32 69
20 Ondartet svulst i eggstokk (C56)                      
I alt  330 - - - 2 2 6 32 80 61  147
Kvinner  330 - - - 2 2 6 32 80 61  147
21 Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)                      
I alt 1 074 - - - - - - 10 51  191  822
Menn 1 074 - - - - - - 10 51  191  822
22 Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)                      
I alt  250 1 - - - 1 2 13 46 63  124
Menn  147 - - - - - 2 11 33 41 60
Kvinner  103 1 - - - 1 - 2 13 22 64
23 Ondartet svulst i urinblære (C67)                      
I alt  390 - - - - - 4 13 29 63  281
Menn  269 - - - - - 2 8 26 48  185
Kvinner  121 - - - - - 2 5 3 15 96
24 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)                      
I alt  915 - 4 6 7 9 13 42  125  189  520
Menn  491 - 2 2 5 7 10 27 78  114  246
Kvinner  424 - 2 4 2 2 3 15 47 75  274
25 Sykdommer i blodet og de bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystemet (D50-D98)                      
I alt  123 - 2 2 1 - 4 3 5 10 96
Menn 49 - 2 1 1 - 3 3 1 4 34
Kvinner 74 - - 1 - - 1 - 4 6 62
26 Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskiftesykdommer (E00-E90)                      
I alt  829 5 2 2 6 10 19 40 63 93  589
Menn  367 3 1 1 3 5 17 30 45 63  199
Kvinner  462 2 1 1 3 5 2 10 18 30  390
27 Sukkersyke (E10-E14)                      
I alt  621 - - - 2 5 12 28 47 79  448
Menn  293 - - - 2 2 11 19 32 56  171
Kvinner  328 - - - - 3 1 9 15 23  277
28 Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser (F00-F99)                      
I alt 1 288 - - - 2 6 26 59 66 82 1 047
Menn  468 - - - 1 4 19 47 54 56  287
Kvinner  820 - - - 1 2 7 12 12 26  760
29 Alkoholbetingende psykoser/avhegighet av alkohol (F10)                      
I alt  171 - - - 1 1 6 42 49 41 31
Menn  149 - - - - 1 3 38 44 36 27
Kvinner 22 - - - 1 - 3 4 5 5 4
30 Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16, F18-F19)                      
I alt 37 - - - 1 5 17 10 3 1 -
Menn 26 - - - 1 3 13 7 1 1 -
Kvinner 11 - - - - 2 4 3 2 - -
31 Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (G00-H95)                      
I alt 1 348 3 7 4 12 12 22 47  101  201  939
Menn  609 1 5 1 9 7 12 28 59  106  381
Kvinner  739 2 2 3 3 5 10 19 42 95  558
32 Hjernehinnebetennelse (meningitt) (G00-G03)                      
I alt 23 - 1 - - 1 - 4 1 6 10
Menn 13 - 1 - - 1 - 3 1 3 4
Kvinner 10 - - - - - - 1 - 3 6
33 Sykdommer i sirkulasjonsorganene (I00-I99)                      
I alt 15 862 6 2 5 7 28 99  303  797 1 807 12 808
Menn 7 293 5 2 1 4 18 79  231  592 1 211 5 150
Kvinner 8 569 1 - 4 3 10 20 72  205  596 7 658
34 Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)                      
I alt 6 769 - - - - 6 50  179  430  895 5 209
Menn 3 557 - - - - 4 45  152  347  668 2 341
Kvinner 3 212 - - - - 2 5 27 83  227 2 868
35 Andre hjertesykdommer (ekskl. reumatiske sykdommer og hjerteklaffsykdommer) (I30-I33,I39-I52)                      
I alt 3 044 3 2 5 3 9 14 34 92  209 2 673
Menn 1 174 2 2 1 1 8 9 24 65  135  927
Kvinner 1 870 1 - 4 2 1 5 10 27 74 1 746
36 Karsykdommer i hjernen (I60-I69)                      
I alt 3 828 - - - 4 9 25 51  150  420 3 169
Menn 1 541 - - - 3 4 19 23 93  233 1 166
Kvinner 2 287 - - - 1 5 6 28 57  187 2 003
37 Sykdommer i åndedrettsorganene (J00-J99)                      
I alt 3 494 - 1 1 - 4 4 50  183  433 2 818
Menn 1 711 - 1 - - 3 2 25  109  255 1 316
Kvinner 1 783 - - 1 - 1 2 25 74  178 1 502
38 Influensa (J10-J11)                      
I alt 21 - - - - - - - 1 1 19
Menn 9 - - - - - - - 1 1 7
Kvinner 12 - - - - - - - - - 12
39 Lungebetennelse (J12-J18)                      
I alt 1 453 - 1 - - 1 1 9 21 60 1 360
Menn  630 - 1 - - 1 1 7 13 48  559
Kvinner  823 - - - - - - 2 8 12  801
40 Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)                      
I alt 1 702 - - - - - 3 33  139  327 1 200
Menn  904 - - - - - 1 14 80  175  634
Kvinner  798 - - - - - 2 19 59  152  566
41 Astma (J45-J46)                      
I alt  120 - - - - - 2 10 10 22 76
Menn 51 - - - - - - 6 6 11 28
Kvinner 69 - - - - - 2 4 4 11 48
42 Sykdommer i fordøyelsesorganene (K00-K93)                      
I alt 1 391 2 - - 2 2 17 93  120  182  973
Menn  628 2 - - 2 1 10 68 87  101  357
Kvinner  763 - - - - 1 7 25 33 81  616
43 Sår i magesekk, tolvfingertarm og magesår (K25-K28)                      
I alt  237 - - - - 1 2 6 11 25  192
Menn  101 - - - - - 2 3 6 17 73
Kvinner  136 - - - - 1 - 3 5 8  119
44 Kronisk leversykdom (K70, K73-K74)                      
I alt  256 - - - - 1 10 65 73 56 51
Menn  182 - - - - 1 6 49 58 39 29
Kvinner 74 - - - - - 4 16 15 17 22
45 Sykdom i hud og underhud (L00-L99)                      
I alt 72 - - - - - 1 1 1 2 67
Menn 30 - - - - - - 1 1 1 27
Kvinner 42 - - - - - 1 - - 1 40
46 Sykdom i skjelett-muskelsystemet og bindevevet (M00-M99)                      
I alt  259 - - - - - 7 6 10 35  201
Menn 90 - - - - - 4 5 5 20 56
Kvinner  169 - - - - - 3 1 5 15  145
47 Leddgikt og artrose (M05-M06, M15-M19)                      
I alt  110 - - - - - - 1 3 21 85
Menn 36 - - - - - - 1 1 10 24
Kvinner 74 - - - - - - - 2 11 61
48 Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)                      
I alt  739 - - - - - 3 6 8 42  680
Menn  350 - - - - - 3 2 6 26  313
Kvinner  389 - - - - - - 4 2 16  367
49 Sykdommer i nyre og urinleder (N00-N29)                      
I alt  488 - - - - - 3 5 7 30  443
Menn  248 - - - - - 3 2 6 20  217
Kvinner  240 - - - - - - 3 1 10  226
50 Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng (O00-O99)                      
I alt - - - - - - - - - - -
Kvinner - - - - - - - - - - -
51 Visse tilstander ved begynnelse i den perinatale perioden (P00-P96)                      
I alt 83 80 1 1 1 - - - - - -
Menn 45 42 1 1 1 - - - - - -
Kvinner 38 38 - - - - - - - - -
52 Medfødte misdannelser (Q00-Q99)                      
I alt  162 64 14 5 8 12 10 18 17 8 6
Menn 85 30 7 2 6 9 4 10 9 4 4
Kvinner 77 34 7 3 2 3 6 8 8 4 2
53 Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)                      
I alt 10 5 2 1 - 2 - - - - -
Menn 5 2 1 - - 2 - - - - -
Kvinner 5 3 1 1 - - - - - - -
54 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)                      
I alt 50 21 4 1 5 4 6 2 3 - 4
Menn 27 12 2 1 3 2 2 1 2 - 2
Kvinner 23 9 2 - 2 2 4 1 1 - 2
55 Symptomer og ubestemte tilstander (R00-R99)                      
I alt 1 724 16 6 1 16 22 38 87  143  191 1 204
Menn  790 11 4 - 10 12 27 67  111  129  419
Kvinner  934 5 2 1 6 10 11 20 32 62  785
56 Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn (krybbedødsyndrom) (R95)                      
I alt 19 14 5 - - - - - - - -
Menn 12 9 3 - - - - - - - -
Kvinner 7 5 2 - - - - - - - -
57 Ukjente og uspesifiserte årsaker (R96-R99)                      
I alt 1 228 2 1 1 16 22 38 87  140  186  735
Menn  668 2 1 - 10 12 27 67  110  126  313
Kvinner  560 - - 1 6 10 11 20 30 60  422
                       
58 Voldsomme dødsfall I alt (V01-Y89)                      
I alt 2 555 5 23 27  243  283  320  283  247  206  918
Menn 1 553 3 10 17  184  214  223  187  168  142  405
Kvinner 1 002 2 13 10 59 69 97 96 79 64  513
59 Ulykker (V01-X59, Y85-Y86)                      
I alt 1 980 4 22 24  155  192  216  163  177  156  871
Menn 1 165 2 10 17  121  144  156  111  127  105  372
Kvinner  815 2 12 7 34 48 60 52 50 51  499
60 Transportulykker (V01-V99, Y85)                      
I alt  358 2 5 8 79 56 43 35 43 34 53
Menn  271 1 2 6 64 42 36 27 36 21 36
Kvinner 87 1 3 2 15 14 7 8 7 13 17
61 Fallulykker (W00-W19)                      
I alt  783 - - - 7 5 9 16 30 56  660
Menn  349 - - - 5 3 6 11 18 39  267
Kvinner  434 - - - 2 2 3 5 12 17  393
62 Forgiftningsulykker (X40-X49)                      
I alt  379 - - - 47 93  111 66 39 15 8
Menn  261 - - - 37 73 79 40 23 7 2
Kvinner  118 - - - 10 20 32 26 16 8 6
63 Selvmord (X60-X84,Y87.0)                      
I alt  529 - - 3 78 79  100  111 67 49 42
Menn  359 - - - 58 59 65 73 39 36 29
Kvinner  170 - - 3 20 20 35 38 28 13 13
64 Drap, overfall (X85-Y09, Y87.1)                      
I alt 39 1 - - 9 10 4 8 3 1 3
Menn 25 1 - - 5 9 2 3 2 1 2
Kvinner 14 - - - 4 1 2 5 1 - 1
65 Skade der det er ukjent om årsaken er et uhell eller er påført med hensikt (Y10-Y34, Y87.2)                      
I alt 3 - - - 1 2 - - - - -
Menn 2 - - - - 2 - - - - -
Kvinner 1 - - - 1 - - - - - -
1  Etter anbefaling fra WHO er alle akutte forgiftningsdødsfall (F10-F19 med fjerdesiffer 0) flyttet fra kapittel V til kapittel XX i ICD-10. Av samme grunn er mange pneumonidødsfall kodet på en annen måte enn i tidligere årganger, jf. DS 30. mars 2005, Dødsårsaker 2003.

Standardtegn i tabeller