Statistisk sentralbyrå


Dødsårsaker

2   Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet.2001
Dødsårsak etter europeisk liste Alder
I alt Under 1 år 1 - 6 år 7 -14 år 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75 år og over
Dødsfall i alt                      
I alt 43 977  230 68 40  360  513  829 1 803 3 203 6 567 30 364
Menn 21 634  129 42 24  270  371  558 1 107 1 963 4 031 13 139
Kvinner 22 343  101 26 16 90  142  271  696 1 240 2 536 17 225
Dødsfall av sykdommer (A00-R99)                      
I alt 41 688  227 46 26  162  306  613 1 575 3 027 6 386 29 320
Menn 20 284  127 29 15  114  208  395  955 1 832 3 913 12 696
Kvinner 21 404  100 17 11 48 98  218  620 1 195 2 473 16 624
01 Infektiøse inkl. parasittære sykdommer (A00-B99)                      
I alt  521 2 6 1 1 3 10 19 22 77  380
Menn  238 1 3 1 1 1 9 14 13 51  144
Kvinner  283 1 3 - - 2 1 5 9 26  236
02 Tuberkulose (A15-A19,B90)                      
I alt 50 - 1 - - 1 1 1 4 12 30
Menn 28 - 1 - - - 1 1 3 6 16
Kvinner 22 - - - - 1 - - 1 6 14
03 Meningokokkinfeksjon (A39)                      
I alt 2 - - - 1 - - - - - 1
Menn 2 - - - 1 - - - - - 1
Kvinner - - - - - - - - - - -
04 AIDS (HIV-sykdom) (B20-B24)                      
I alt 11 - 1 - - 1 1 5 3 - -
Menn 8 - - - - - 1 4 3 - -
Kvinner 3 - 1 - - 1 - 1 - - -
05 Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt (B15-B19)                      
I alt 15 - - - - - 3 5 2 4 1
Menn 10 - - - - - 3 4 - 2 1
Kvinner 5 - - - - - - 1 2 2 -
06 Svulster (C00-D48)                      
I alt 10 808 - 7 8 20 65  225  714 1 464 2 552 5 753
Menn 5 688 - 2 4 10 28  100  332  756 1 474 2 982
Kvinner 5 120 - 5 4 10 37  125  382  708 1 078 2 771
07 Ondartet svulster (C00-C97)                      
I alt 10 563 - 7 8 19 64  225  706 1 454 2 506 5 574
Menn 5 588 - 2 4 10 27  100  330  750 1 446 2 919
Kvinner 4 975 - 5 4 9 37  125  376  704 1 060 2 655
08 Ondartet svulst i leppe, i munnhulen og svelget (C00-C14)                      
I alt  173 - - - - 1 3 20 40 53 56
Menn  116 - - - - 1 3 16 34 38 24
Kvinner 57 - - - - - - 4 6 15 32
09 Ondartet svulst i spiserøret (C15)                      
I alt  138 - - - - - - 11 20 36 71
Menn 90 - - - - - - 8 16 23 43
Kvinner 48 - - - - - - 3 4 13 28
10 Ondartet svulst i magesekken (C16)                      
I alt  502 - - - - - 9 16 63  122  292
Menn  308 - - - - - 3 10 47 83  165
Kvinner  194 - - - - - 6 6 16 39  127
11 Ondartet svulst i tykktarm (C18)                      
I alt 1 115 - - - 1 3 10 56  110  227  708
Menn  508 - - - 1 2 3 30 45  125  302
Kvinner  607 - - - - 1 7 26 65  102  406
12 Ondartet svulst i endetarmen og endetarms- åpningen og analkanal (C19-C21)                      
I alt  557 - - - - 1 7 30 76  130  313
Menn  296 - - - - - 3 18 43 83  149
Kvinner  261 - - - - 1 4 12 33 47  164
13 Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger (C22)                      
I alt  114 - 1 - - 2 4 10 9 22 66
Menn 62 - - - - 2 3 4 3 11 39
Kvinner 52 - 1 - - - 1 6 6 11 27
14 Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25)                      
I alt  618 - - - - - 6 39 82  148  343
Menn  276 - - - - - 4 21 47 75  129
Kvinner  342 - - - - - 2 18 35 73  214
15 Ondartet svulst i strupen, luftrør, bronkie og lunge (C32-C34)                      
I alt 1 857 - - - - 4 25  147  371  606  704
Menn 1 177 - - - - - 14 88  221  371  483
Kvinner  680 - - - - 4 11 59  150  235  221
16 Malignt melanom i hud (C43)                      
I alt  227 - - - 1 5 23 28 35 45 90
Menn  137 - - - - 1 17 17 22 28 52
Kvinner 90 - - - 1 4 6 11 13 17 38
17 Ondartet svulst i bryst (C50)                      
I alt  748 - - - - 10 45  106  134  117  336
Menn 2 - - - - - - 1 - - 1
Kvinner  746 - - - - 10 45  105  134  117  335
18 Ondartet svulst i livmorhals (C53)                      
I alt  101 - - - - 6 15 16 14 19 31
Kvinner  101 - - - - 6 15 16 14 19 31
19 Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55)                      
I alt  140 - - - - - 2 3 17 45 73
Kvinner  140 - - - - - 2 3 17 45 73
20 Ondartet svulst i eggstokk (C56)                      
I alt  273 - - - - 1 7 41 56 53  115
Kvinner  273 - - - - 1 7 41 56 53  115
21Ondartet svulst i blærehalskjertel (C61)                      
I alt 1 035 - - - 1 - - 9 55  210  760
Menn 1 035 - - - 1 - - 9 55  210  760
22 Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (C64)                      
I alt  249 - 2 - - - 5 17 36 69  120
Menn  144 - - - - - 5 11 23 43 62
Kvinner  105 - 2 - - - - 6 13 26 58
23 Ondartet svulst i urinblære (C67)                      
I alt  356 - - - - 1 1 6 28 63  257
Menn  233 - - - - 1 1 4 17 49  161
Kvinner  123 - - - - - - 2 11 14 96
24 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (C81-C96)                      
I alt  919 - 2 5 4 6 20 49  103  240  490
Menn  510 - 1 2 3 3 14 33 61  149  244
Kvinner  409 - 1 3 1 3 6 16 42 91  246
25 Sykdommer i blodet og de bloddannende organer, for- styrrelser i immunsystemet(D50-D98)                      
I alt  129 2 - - 2 2 2 5 9 13 94
Menn 67 1 - - 1 1 1 1 6 10 46
Kvinner 62 1 - - 1 1 1 4 3 3 48
26 Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskifte sykdommer (E00-E90)                      
I alt  942 5 3 - 5 11 14 46 68  159  631
Menn  419 4 2 - 4 8 11 34 42  100  214
Kvinner  523 1 1 - 1 3 3 12 26 59  417
27 Sukkersyke (E10-E14)                      
I alt  717 - - - 2 5 10 28 44  128  500
Menn  325 - - - 1 4 9 20 27 82  182
Kvinner  392 - - - 1 1 1 8 17 46  318
28 Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser (F00-F99)                      
I alt 1 340 - - 2 71  137  128  104 79 77  742
Menn  682 - - - 57  115  110 83 64 52  201
Kvinner  658 - - 2 14 22 18 21 15 25  541
29 Alkoholbetingende psykoser/avhegighet av alkohol (F10)                      
I alt  206 - - - - 2 17 55 63 44 25
Menn  175 - - - - 2 15 49 51 36 22
Kvinner 31 - - - - - 2 6 12 8 3
30 Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16,F18-F19)                      
I alt  368 - - - 69  134  110 46 7 1 1
Menn  302 - - - 56  113 94 34 5 - -
Kvinner 66 - - - 13 21 16 12 2 1 1
31 Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (G00-H95)                      
I alt 1 159 7 9 6 16 18 33 70 89  232  679
Menn  539 4 6 5 14 12 21 38 51  122  266
Kvinner  620 3 3 1 2 6 12 32 38  110  413
32 Hjernehinnebetennelse (meningitt) (G00-G03)                      
I alt 25 - 1 - - 1 2 2 3 5 11
Menn 13 - - - - 1 1 1 3 4 3
Kvinner 12 - 1 - - - 1 1 - 1 8
33 Sykdommer i sirkulasjonsorganene (I00-I99)                      
I alt 17 868 2 1 2 7 25  116  400  860 2 221 14 234
Menn 8 539 - - 1 5 15 82  307  639 1 509 5 981
Kvinner 9 329 2 1 1 2 10 34 93  221  712 8 253
34 Ischemisk hjertesykdom (I20-I25)                      
I alt 7 941 - - - 2 9 67  246  511 1 185 5 921
Menn 4 332 - - - 2 7 49  201  408  847 2 818
Kvinner 3 609 - - - - 2 18 45  103  338 3 103
35 Andre hjertesykdommer (eksl. reumatiske og hjerteklaffsykdommer) (I30-I33,I39-I52)                      
I alt 3 402 - 1 1 3 5 15 45 92  253 2 987
Menn 1 362 - - - 2 3 13 35 67  161 1 081
Kvinner 2 040 - 1 1 1 2 2 10 25 92 1 906
36 Karsykdommer i hjernen (I60-I69)                      
I alt 4 262 - - - - 5 19 66  160  457 3 555
Menn 1 762 - - - - 2 9 36 95  282 1 338
Kvinner 2 500 - - - - 3 10 30 65  175 2 217
37 Sykdommer i åndedrettsorganene (J00-J99)                      
I alt 4 332 2 1 1 3 3 12 38  151  533 3 588
Menn 2 089 1 1 1 - 2 6 22 81  280 1 695
Kvinner 2 243 1 - - 3 1 6 16 70  253 1 893
38 Influensa (J10-J11)                      
I alt 22 - - - - - - - - 1 21
Menn 4 - - - - - - - - - 4
Kvinner 18 - - - - - - - - 1 17
39 Lungebetennelse (J12-J18)                      
I alt 2 346 - - - - - 5 7 17 91 2 226
Menn  996 - - - - - 3 6 11 57  919
Kvinner 1 350 - - - - - 2 1 6 34 1 307
40 Kroniske sykdommer i nedre luftveier (J40-J47)                      
I alt 1 683 - - 1 2 2 5 26  116  396 1 135
Menn  931 - - 1 - 2 2 12 59  197  658
Kvinner  752 - - - 2 - 3 14 57  199  477
41 Astma (J45-J46)                      
I alt  205 - - 1 2 2 2 2 19 47  130
Menn 98 - - 1 - 2 1 2 11 23 58
Kvinner  107 - - - 2 - 1 - 8 24 72
42 Sykdommer i fordøyelsesorganene (K00-K93)                      
I alt 1 370 - - - 1 2 20 72  106  184  985
Menn  626 - - - 1 2 18 48 65  107  385
Kvinner  744 - - - - - 2 24 41 77  600
43 Sår i magesekk, tolvfingertarm og magesår (K25-K28)                      
I alt  266 - - - 1 1 - 1 13 34  216
Menn  116 - - - 1 1 - - 6 17 91
Kvinner  150 - - - - - - 1 7 17  125
44 Kronisk leversykdom (K70,K73-K74)                      
I alt  194 - - - - - 14 57 53 36 34
Menn  130 - - - - - 13 40 36 23 18
Kvinner 64 - - - - - 1 17 17 13 16
45 Sykdom i hud og underhud (L00-L99)                      
I alt 80 - - - - - - 1 2 2 75
Menn 22 - - - - - - - - - 22
Kvinner 58 - - - - - - 1 2 2 53
46 Sykdom i skjelett-muskelsystemet og bindevevet (M00-M99)                      
I alt  254 - 2 - 4 1 4 11 14 39  179
Menn 79 - 2 - 1 - 1 5 3 13 54
Kvinner  175 - - - 3 1 3 6 11 26  125
47 Leddgikt og artrose (M05-M06,M15-M19)                      
I alt  112 - - - - - - 1 6 17 88
Menn 31 - - - - - - - 1 5 25
Kvinner 81 - - - - - - 1 5 12 63
48 Sykdommer i urin- og kjønnsorganer (N00-N99)                      
I alt  675 - - 1 1 - 2 1 16 59  595
Menn  299 - - 1 - - 1 1 7 35  254
Kvinner  376 - - - 1 - 1 - 9 24  341
49 Sykdommer i nyre og urinleder (N00-N29)                      
I alt  463 - - 1 1 - 1 1 13 45  401
Menn  224 - - 1 - - 1 1 7 27  187
Kvinner  239 - - - 1 - - - 6 18  214
50 Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng (O00-O99)                      
I alt 3 - - - - 3 - - - - -
Kvinner 3 - - - - 3 - - - - -
51 Visse tilstander ved begynnelse i den perinatale perioden (P00-P96)                      
I alt  108  108 - - - - - - - - -
Menn 57 57 - - - - - - - - -
Kvinner 51 51 - - - - - - - - -
52 Medfødte misdannelser (Q00-Q99)                      
I alt  157 76 12 5 7 6 9 20 13 5 4
Menn 95 48 9 2 5 3 6 12 7 1 2
Kvinner 62 28 3 3 2 3 3 8 6 4 2
53 Medfødte misdannelser i nervesystemet (Q00-Q07)                      
I alt 20 13 5 - 1 - - - 1 - -
Menn 16 11 3 - 1 - - - 1 - -
Kvinner 4 2 2 - - - - - - - -
54 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)                      
I alt 69 35 5 4 4 4 5 7 1 1 3
Menn 38 22 4 2 2 1 2 3 - 1 1
Kvinner 31 13 1 2 2 3 3 4 1 - 2
55 Symtomer og ubestemte tilstander (R00-R99)                      
I alt 1 942 23 5 - 24 30 38 74  134  233 1 381
Menn  845 11 4 - 15 21 29 58 98  159  450
Kvinner 1 097 12 1 - 9 9 9 16 36 74  931
56 Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn (krybbedødsyndrom) (R95)                      
I alt 22 20 2 - - - - - - - -
Menn 11 10 1 - - - - - - - -
Kvinner 11 10 1 - - - - - - - -
57 Ukjente og uspesifiserte årsaker (R96-R99)                      
I alt 1 358 3 3 - 24 30 38 69  133  225  833
Menn  702 1 3 - 15 21 29 54 98  155  326
Kvinner  656 2 - - 9 9 9 15 35 70  507
58 Voldsomme dødsfall I alt (V01-Y89)                      
I alt 2 289 3 22 14  198  207  216  228  176  181 1 044
Menn 1 350 2 13 9  156  163  163  152  131  118  443
Kvinner  939 1 9 5 42 44 53 76 45 63  601
59 Ulykker (V01-X59,Y85-Y86)                      
I alt 1 699 2 20 13  110  101  102  120 99  136  996
Menn  913 1 12 8 89 81 83 80 75 81  403
Kvinner  786 1 8 5 21 20 19 40 24 55  593
60 Transportulykker (V01-V99,Y85)                      
I alt  335 - 7 5 73 51 47 36 24 35 57
Menn  241 - 3 2 57 42 40 25 17 21 34
Kvinner 94 - 4 3 16 9 7 11 7 14 23
61 Fallulykker (W00-W19)                      
I alt  882 - - - 2 5 15 13 25 55  767
Menn  374 - - - 2 4 12 9 20 35  292
Kvinner  508 - - - - 1 3 4 5 20  475
62 Forgiftningsulykker (X40-X49)                      
I alt 99 1 - - 7 16 20 32 12 5 6
Menn 61 - - - 6 12 16 18 5 1 3
Kvinner 38 1 - - 1 4 4 14 7 4 3
63 Selvmord (X60-X84,Y87.0)                      
I alt  549 - - - 81 94  104  105 75 44 46
Menn  411 - - - 61 76 75 70 54 36 39
Kvinner  138 - - - 20 18 29 35 21 8 7
64 Drap, overfall (X85-Y09,Y87.1)                      
I alt 33 1 2 1 6 11 9 2 1 - -
Menn 20 1 1 1 5 6 4 1 1 - -
Kvinner 13 - 1 - 1 5 5 1 - - -
65 Skade der det er ukjent om årsaken er et uhell eller er påført med hensikt (Y10-Y34,Y87.2)                      
I alt 7 - - - 1 1 1 1 1 1 1
Menn 6 - - - 1 - 1 1 1 1 1
Kvinner 1 - - - - 1 - - - - -

Standardtegn i tabeller