Statistisk sentralbyrå

11.XVII   Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99). 2002
ICD-10 Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Alle Alder
Under 1 år 1-4 år 5-9 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år og over
Q00-Q99 XVII. Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik                                          
Menn         73         25         6         2         2         1         1         2         1         -         2         4         5         9         8         2         1         -         2         -         -
Kvinner 68 35 7 2 2 4 1 1 3 - - 1 1 3 2 3 - 2 - - 1
Q00-Q07 Medfødte misdannelser i nervesystemet                                          
Menn 7 3 1 - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - -
Kvinner 12 4 2 1 1 2 - - 1 - - - - 1 - - - - - - -
Q000 Anencephalus                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q02 Foster med lite hode                                          
Menn 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 2 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Q030 Misdannelser av aqueductus cerebri                                          
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q040 Medfødte misdannelser i corpus callosum                                          
Kvinner 3 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q044 Septooptisk dysplasi                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q049 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjernen                                          
Kvinner 2 - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q054 Uspesifisert spina bifida med hydrocephalus                                          
Kvinner 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q059 Uspesifisert spina bifida                                          
Menn 2 - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - -
Kvinner 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Q063 Andre medfødte misdannelser i cauda equina                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q20-Q28 Medfødte misdannelser i sirkulasjonssystemet                                          
Menn 29 10 5 1 - 1 1 2 1 - 1 1 1 2 3 - - - - - -
Kvinner 17 12 3 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q200 Truncus arteriosus communis                                          
Kvinner 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q201 Dobbelt utløp fra høyre hjertekammer                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q204 Dobbelt innløp til hjertekammer                                          
Menn 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q210 Ventrikkelseptumdefekt                                          
Menn 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 2 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q211 Atrieseptumdefekt                                          
Menn 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Q212 Atrioventrikulær septumdefekt                                          
Menn 2 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q213 Fallots tetrade                                          
Menn 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q218 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjertets skillevegger                                          
Menn 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Q225 Ebsteins anomali                                          
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q228 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i trikuspidalklaff                                          
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q229 Uspesifisert medfødt misdannelse i trikuspidalklaff                                          
Menn 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q230 Medfødt valvulær aortastenose                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q231 Medfødt aortainsuffisiens                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q234 Hypoplastisk venstre hjerte-syndrom                                          
Menn 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 5 4 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q238 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i aortaklaff og mitralklaff                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q245 Misdannelse av koronarkar                                          
Kvinner 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q248 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hjerte                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q249 Uspesifisert medfødt misdannelse i hjerte                                          
Menn 5 1 1 - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - -
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q251 Coarctatio aortae                                          
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q253 Aorta-stenose                                          
Menn 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Q255 Atresi av arteria pulmonalis                                          
Menn 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q256 Stenose av arteria pulmonalis                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Q273 Perifer arteriovenøs misdannelse                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Q282 Arteriovenøs misdannelse i cerebrale kar                                          
Menn 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
Q283 Andre misdannelser i cerebrale kar                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q38-Q45 Andre medfødte misdannelser i fordøyelsessystemet                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Q430 Meckels divertikkel                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Q50-Q56 Medfødte misdannelser i kjønnsorganer                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q549 Uspesifisert hypospadi                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q60-Q64 Medfødte misdannelser i urinsystemet                                          
Menn 4 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Kvinner 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Q602 Uspesifisert agenesi av nyre                                          
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q610 Medfødt enkel nyrecyste                                          
Menn 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q611 Cystenyre, infantil type                                          
Menn 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q613 Uspesifisert cystenyre                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Q619 Uspesifisert cystenyresykdom                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Q65-Q79 Medfødte misdannelser og deformiteter i muskel-skjelettsystemet                                          
Menn 6 4 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
Kvinner 9 7 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Q658 Andre spesifiserte medfødte deformiteter i hofte                                          
Kvinner 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Q676 Pectus excavatum                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Q780 Osteogenesis imperfecta                                          
Menn 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Q790 Medfødt mellomgulvsbrokk                                          
Menn 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q792 Exomphalos og omphalocele                                          
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q793 Gastroschisis                                          
Kvinner 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q796 Ehlers-Danlos' syndrom                                          
Kvinner 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Q80-Q89 Andre medfødte misdannelser                                          
Menn 7 3 - - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - -
Kvinner 5 2 1 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Q819 Uspesifisert epidermolysis bullosa                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q820 Arvelig lymfødem                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q850 Nevrofibromatose (ikke-ondartet)                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
Kvinner 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Q871 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig fører til kortvoksthet                                          
Menn 2 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q872 Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig omfatter ekstremiteter                                          
Menn 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q878 Andre spesifiserte medfødte misdannelsessyndromer ikke klassifisert annet sted                                          
Kvinner 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Q890 Medfødte misdannelser i milt                                          
Kvinner 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q897 Flere medfødte misdannelser, ikke klassifisert annet sted                                          
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q898 Andre spesifiserte medfødte misdannelser                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q90-Q99 Kromosomavvik, ikke klassifisert annet sted                                          
Menn 19 4 - - - - - - - - 1 3 2 3 5 - 1 - - - -
Kvinner 21 8 1 - - 1 1 1 - - - 1 1 2 2 3 - - - - -
Q909 Uspesifisert Downs syndrom                                          
Menn 16 1 - - - - - - - - 1 3 2 3 5 - 1 - - - -
Kvinner 10 - - - - - - 1 - - - 1 1 2 2 3 - - - - -
Q913 Uspesifisert Edwards' syndrom                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 7 6 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Q917 Uspesifisert Pataus syndrom                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q928 Andre spesifiserte trisomier og partielle trisomier av autosomer                                          
Menn 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q969 Uspesifisert Turners syndrom                                          
Kvinner 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q970 Andre kjønnskromosomavvik, kvinnelig fenotype, ikke klassifisert annet sted. Karyotype 47,XXX                                          
Kvinner 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q999 Uspesifisert kromosomavvik                                          
Kvinner 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -

Standardtegn i tabeller