Statistisk sentralbyrå

Direkte investeringer, transaksjoner

2 Direkteinvesteringer i Norge (netto) 1998-2010. Millioner kroner
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 29 400 55 009 60 687 20 125 5 329 26 914 20 450 12 994 43 839 40 550 83 858 55 037 82 643
                           
Investeringens art                          
Aksjer, parter, andeler 4 755 42 915 64 834 11 643 7 541 9 760 -16 950 -9 370 14 289 8 609 16 475 19 044 14 113
Investeringslån 20 364 11 056 -10 067 11 864 1 002 9 929 24 279 -6 332 11 048 1 572 59 201 53 803 49 842
Reinvestert fortjeneste 4 281 1 038 5 920 -3 382 -3 214 7 225 13 121 28 696 18 502 30 369 8 182 -17 810 18 688
                           
Geografisk fordeling                          
Europa 31 303 46 835 53 828 15 754 -4 741 14 101 -11 147 5 222 43 303 18 604 54 095 32 018 73 354
EU-land 29 471 46 902 51 372 16 854 -3 543 14 449 -12 658 3 439 44 639 18 025 46 037 34 630 67 467
Sverige 2 817 20 641 30 235  582 1 823  967 12 945 36 5 660 17 972 -414 12 397 -2 821
Danmark 4 052 5 627 -6 499 4 043 -1 682 9 805  190 -3 837 14 297 85 -2 595 -11 176 1 281
Storbritannia 7 105 11 031 -1 306 3 003 1 442 2 057 5 922 -3 242 3 242 4 413 7 855 10 629 16 535
Tyskland  468  621  758 -1 629 -5 -697 1 720 6 044 2 324 1 431 6 801 9 076 3 761
Nederland 10 705 3 672 1 097 2 789 -2 735 2 242 -40 111 3 585 13 622 -7 540 -1 457 25 469 16 471
Europa utenfor EU 1 832 -67 2 456 -1 100 -1 198 -348 1 511 1 783 -1 336  579 8 058 -2 612 5 888
Amerika -1 352 2 669 2 460 4 248 10 603 13 320 30 688 3 399 -1 879 16 856 20 379 5 914 -1 059
USA  747 1 586 -4 220 -402 4 194 5 379 33 639 2 784 -4 991 13 927 -5 283 -5 140 -18 213
Asia, Afrika, Oceania -551 5 505 4 399  123 -533 -507  909 4 373 2 415 5 090 9 383 17 106 10 349
                           
Næringsfordelt                          
Oljeutvinning og bergverksdrift 10 857 5 147 -19 031 9 193 8 037 7 433 1 148 17 913 6 299 16 774 27 786 34 492 38 757
Industri 2 427 14 866 16 234 5 496 -4 032 4 668 3 858 -5 434 1 580 6 117 6 816 2 915 37
Varehandel, Hotell og restaurant 6 758 4 863 7 768 8 207  520 -1 481 6 469 9 808 3 672 1 766 1 050 -910 5 596
Transport, Kommunikasjon 2 239 5 729 8 021 -1 819  334 6 763 -567 -164 5 240 1 303 18 900 -9 802  782
Bank, finansiering og forsikring  328 11 465 26 654  393 -817 1 261 9 505  540 11 619 9 726 -4 855 3 129 4 701
Forretningsmessig tjenesteyting 4 783 12 358 17 072  970 2 023 8 234 -1 090 -10 439 11 933 3 172 26 226 29 255 4 378
Øvrige, ikke næringsfordelt 2 008  581 3 969 -2 315 -736 36 1 127  770 3 496 1 692 7 935 -4 042 28 392

Standardtegn i tabeller