Statistisk sentralbyrå

Direkte investeringer, transaksjoner

1 Direkteinvesteringer i utlandet (netto) 1998-2010. Millioner kroner
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 17 777 44 310 75 559 4 584 34 262 29 153 29 522  134 146  118 890 64 798  202 491 20 041  188 383
                           
Investeringens art                          
Aksjer, parter, andeler 11 792 17 093 72 518  903 40 495 15 831 19 215 73 464  101 491  112 134  108 946 52 203 78 689
Investeringslån 4 750 23 798 -8 242 -14 190 -10 161 -3 386 -9 334 26 429 -299 -56 383  100 075 -24 156 84 360
Reinvestert fortjeneste 1 235 3 419 11 283 17 871 3 928 16 708 19 641 34 253 17 698 9 047 -6 530 -8 006 25 334
                           
Geografisk fordeling                          
Europa 9 631 31 320 42 573 -899 36 438 9 081 18 039 57 636 81 700 21 579  174 373 -8 565  153 491
EU-land 6 050 23 432 43 437  848 36 925 6 420 17 314 48 422 78 058 7 907  173 861 -7 207 99 774
Sverige 4 026 10 772 4 894 7 389 8 521 1 965 -7 557 3 984 37 264 -4 304 16 065 -8 949 4 522
Danmark 2 482  108 20 550 5 037 3 481 3 034 6 194 15 270 -5 755 -809 9 741 1 481 1 361
Storbritannia -5 520 2 485  348 2 740 -4 763 5 967 -2 512 -614 4 796 20 317 18 966 -4 672 -4 921
Tyskland -2 824 1 066 9 256 -8 437 20 343 -3 590 -1 515 -636 -806 -5 735 -57 -2 993 1 535
Nederland 2 600  999 4 057 3 738 7 692 -712 12 406 13 867 23 073 35 199 23 875 -12 628 -3 083
Europa utenfor EU 3 581 7 888 -864 -1 747 -487 2 661  725 9 214 3 642 13 672  512 -1 358 53 717
Amerika 5 241 5 711 -2 654 -456 -5 293 6 089 -3 865 46 001 1 562 14 515 22 360 26 176 16 441
USA 4 747 2 053 -6 045 -5 705 -1 538  393 1 000 35 925 4 816 -13 851 35 315 6 898 20 573
Asia, Afrika, Oceania 2 905 7 279 35 640 5 939 3 117 13 983 15 348 30 509 35 628 28 704 5 759 2 429 18 452
                           
Næringsfordelt                          
Oljeutvinning og bergverksdrift 5 629 1 991 -3 856 2 789 2 937 11 057 20 892 73 666 22 338 9 682 91 774 27 522 96 634
Industri 2 890 15 765 31 057 13 753 16 564 7 471 6 184 36 647 6 293 19 590 38 510 1 026 -10 911
Varehandel, Hotell og restaurant 1 348 2 809 -1 423 -246 81 -5 2 936 3 994 1 737 4 353 5 717 -1 653 1 450
Transport, Kommunikasjon 1 416 2 383 36 330 -12 543 12 729 4 088 8 248 17 339 50 297 15 017 9 876 -7 056 11 268
Bank, finansiering og forsikring  423 7 799 -1 567  532 3 840 2 140 -385 -227 1 944 3 011 12 402 -1 555 -4 258
Forretningsmessig tjenesteyting 6 940 6 897 13 401 -7 655 -2 440 1 216 -11 495 7 140 14 862 17 050 25 202 7 905 6 378
Øvrige, ikke næringsfordelt -869 6 666 1 617 7 954  551 3 186 3 142 -4 413 21 419 -3 905 19 010 -6 148 87 822

Standardtegn i tabeller