Statistisk sentralbyrå

Direkte investeringer, transaksjoner

1 Direkteinvesteringer i utlandet (netto) 1998-2009. Millioner kroner
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 17 777 44 310 75 559 4 584 34 262 29 153 29 522  134 146  118 890 64 798  147 095  216 137
Investeringens art                        
Aksjer,parter,andeler 11 792 17 093 72 518  903 40 495 15 831 19 215 73 464  101 491  112 134  144 921 60 415
Investeringslån 4 750 23 798 -8 242 -14 190 -10 161 -3 386 -9 334 26 429 -299 -56 383 11 293  165 582
Reinvestert fortjeneste 1 235 3 419 11 283 17 871 3 928 16 708 19 641 34 253 17 698 9 047 -9 119 -9 860
                         
Geografisk fordeling                        
Europa 9 631 31 320 42 573 -899 36 438 9 081 18 039 57 636 81 700 21 579 95 353  186 691
EU-land 6 050 23 432 43 437  848 36 925 6 420 17 314 48 422 78 058 7 907 93 225  191 672
Sverige 4 026 10 772 4 894 7 389 8 521 1 965 -7 557 3 984 37 264 -4 304 -30 179 -9 853
Danmark 2 482  108 20 550 5 037 3 481 3 034 6 194 15 270 -5 755 -809 -5 401 -5 043
Storbritannia -5 520 2 485  348 2 740 -4 763 5 967 -2 512 -614 4 796 20 317 7 340 11 654
Tyskland -2 824 1 066 9 256 -8 437 20 343 -3 590 -1 515 -636 -806 -5 735 7 737 -8 738
Nederland 2 600  999 4 057 3 738 7 692 -712 12 406 13 867 23 073 35 199 -6 843 -32 242
Europa utenfor EU 3 581 7 888 -864 -1 747 -487 2 661  725 9 214 3 642 13 672 2 128 -4 981
Amerika 5 241 5 711 -2 654 -456 -5 293 6 089 -3 865 46 001 1 562 14 515 53 496 4 817
USA 4 747 2 053 -6 045 -5 705 -1 538  393 1 000 35 925 4 816 -13 851 69 295 -21 730
Asia, Afrika, Oceania 2 905 7 279 35 640 5 939 3 117 13 983 15 348 30 509 35 628 28 704 -1 754 24 629
                         
Næringsfordelt                        
Oljeutvinning og bergverksdrift 5 629 1 991 -3 856 2 789 2 937 11 057 20 892 73 666 22 338 9 682  167 540  155 222
Industri 2 890 15 765 31 057 13 753 16 564 7 471 6 184 36 647 6 293 19 590 -19 164 2 876
Varehandel, Hotell og restaurant 1 348 2 809 -1 423 -246 81 -5 2 936 3 994 1 737 4 353 -1 548 1 294
Transport, Kommunikasjon 1 416 2 383 36 330 -12 543 12 729 4 088 8 248 17 339 50 297 15 017 7 853 -1 114
Bank, finansiering og forsikring  423 7 799 -1 567  532 3 840 2 140 -385 -227 1 944 3 011  484 -8 597
Forretningsmessig tjenesteyting 6 940 6 897 13 401 -7 655 -2 440 1 216 -11 495 7 140 14 862 17 050 -789 9 901
Øvrige, ikke næringsfordelt -869 6 666 1 617 7 954  551 3 186 3 142 -4 413 21 419 -3 905 -7 281 56 555

Standardtegn i tabeller