Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

8 Bygg satt i gang. Boliger, etter intervall for bruksareal og fylke. 2008
  I alt Under 30 m2 30-49 m2 50-79 m2 80-119 m2 120-159 m2 160-199 m2 200-299 m2 300 m2 og over
  Antall
I alt 25 824  877 2 381 7 434 6 146 3 921 2 300 2 207  558
                   
Østfold 1 252 56  100  349  235  250  129  104 29
Akershus 4 411 89  582 1 481  951  577  406  271 54
Oslo 2 708 82  579 1 199  461  197  116 58 16
Hedmark  793 49 36  187  186  168 80 75 12
Oppland  438 25 22 76  111 82 59 46 17
Buskerud 1 315 53  133  317  281  221  129  142 39
Vestfold  999 22 68  236  285  195 76 94 23
Telemark  470 10 23  114  103 99 43 60 18
Aust-Agder  850 19 74  259  204  154 74 52 14
Vest-Agder 1 176 28 54  316  329  200  103  109 37
Rogaland 3 283  160  214  829  749  429  326  440  136
Hordaland 2 765 46  192  693  675  521  275  301 62
Sogn og Fjordane  523 16 7  112  159 96 62 59 12
Møre og Romsdal 1 198  111 59  210  355  214  101  119 29
Sør-Trøndelag 1 088 37  108  257  259  176  130  101 20
Nord-Trøndelag  669 20 27  167  226 89 60 60 20
Nordland 1 116 23 41  409  371  151 47 58 16
Troms Romsa  470 30 35  119  134 64 55 31 2
Finnmark Finnmárku  267 1 19 86 66 38 29 26 2
Svalbard 1 33 - 8 18 6 - - 1 -
1  Inkluderer bare Longyearbyen.

Standardtegn i tabeller