Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

7 Bygg satt i gang. Boliger, etter bygningstype og intervall for bruksareal. 2008
  I alt I bygninger med minst 50 prosent bruksareal til bolig I bygninger
med under
50 prosent
bruksareal
til bolig
  Enebolig Tomannsbolig Rekkehus,
kjedehus
og andre
småhus
Boligblokk Bygning for bofellesskap
  Antall
I alt 25 824 8 809 2 575 3 392 9 835  348  865
               
Under 30 m2  877  373 47 70  249  114 24
30-49 m2 2 381  394 54 94 1 509 93  237
50-79 m2 7 434  788  379 1 159 4 657  128  323
80-119 m2 6 146  965  975 1 099 2 888 11  208
120-159 m2 3 921 1 907  779  744  449 1 41
160-199 m2 2 300 1 767  269  178 62 - 24
200-299 m2 2 207 2 074 67 44 18 - 4
300 m2og over  558  541 5 4 3 1 4

Standardtegn i tabeller