Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

5 Bygg satt i gang. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring og fylke. 2008. 1 000 m2
  I alt Jordbruk og skogbruk Fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparat Hotell- og restaurantvirksomhet
I alt 5 601  335 14 13 1 137 49 87 1 003  145
                   
Østfold  202 18 - - 81 1 5 19 0
Akershus  618 24 - -  115 1 11  176 34
Oslo  357 - - - 34 0 3  132 9
Hedmark  263 30 - 0 35 0 1 48 2
Oppland  221 15 0 - 28 0 3 30 8
Buskerud  361 16 - - 99 1 2 26 10
Vestfold  243 32 0 0 43 0 1 33 4
Telemark  183 6 0 - 40 0 1 9 4
Aust-Agder  194 8 - - 37 1 2 35 2
Vest-Agder  345 8 - 2 64 23 9 71 7
Rogaland  765 38 1 0  254 7 7 90 5
Hordaland  524 16 0 -  104 1 11  115 23
Sogn og Fjordane  141 9 0 1 56 1 1 6 3
Møre og Romsdal  246 12 4 3 59 7 8 37 9
Sør-Trøndelag  324 16 0 3 26 1 5 79 5
Nord-Trøndelag  232 68 0 0 23 1 7 36 9
Nordland  222 13 6 2 31 3 6 35 2
Troms Romsa 98 6 1 - 4 1 2 16 1
Finnmark Finnmárku 59 2 0 - 4 0 1 7 7
Svalbard1 3 - - 0 0 - - - -
  Transport- og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting og forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjenester Andre sosiale og personlige tjenester Annen virksomhet Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring
I alt  190 36  394  228  465  141  120 5 1 239
                   
Østfold 5 - 9 9 8 5 6 1 35
Akershus 70 - 6 31 50 38 6 - 56
Oslo 7 - 15 14 60 4 13 - 67
Hedmark 1 - 11 21 24 11 1 0 78
Oppland 1 - 1 4 5 2 0 -  122
Buskerud 0 0 41 15 13 1 12 -  125
Vestfold 15 - 39 6 25 7 1 0 35
Telemark 1 - 15 7 7 3 0 - 91
Aust-Agder 0 - 2 3 35 1 7 1 61
Vest-Agder 1 1 31 2 18 14 21 0 72
Rogaland 18 0  138 42 84 1 7 - 73
Hordaland 8 16 31 19 54 10 8 -  109
Sogn og Fjordane 9 0 4 12 8 1 3 0 26
Møre og Romsdal 4 - 12 4 15 9 9 0 53
Sør-Trøndelag 16 17 28 3 25 3 5 2 89
Nord-Trøndelag 21 1 2 5 15 0 6 0 36
Nordland 8 1 6 18 5 26 4 - 55
Troms Romsa 1 - 1 13 6 4 0 0 42
Finnmark Finnmárku 0 - 3 1 8 0 9 - 14
Svalbard1 3 - - - - 0 - - 0
1  Inkluderer bare Longyearbyen.

Standardtegn i tabeller