Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

4 Bygg satt i gang. Bruksareal, etter bygningstype og fylke. 1 000 m2. 2008
  Boligbygning Andre bygninger enn boligbygninger
  I alt Fritidsbygning, boliggarasje mv. Næringsbygning
  I alt Industri- og lagerbygning Fiskeri- og landbruksbygning Kontor- og forretningsbygning Samferdsels- og kommunikasjonsbygning Hotell- og restaurantbygning Undervisnings- og kulturbygning Helsebygning Fengsels-, beredskapsbygning mv.
I alt 3 311        5 631 1 225        4 406 1 436  350 1 363  174  181  716  149 37
                         
Østfold  158  201 34  167 85 18 30 7 0 20 6 0
Akershus  527  618 58  560  212 24  135 30 31 74 38 15
Oslo  262  362 72  289 52 -  137 5 18 71 6 0
Hedmark  112  263 75  189 45 30 52 7 4 36 10 7
Oppland 69  221  120  101 42 15 25 1 8 8 3 0
Buskerud  168  362  123  238 71 16 85 3 24 37 1 1
Vestfold  134  248 32  216 53 32 63 15 4 39 7 4
Telemark 76  182 91 91 44 6 14 1 4 20 3 -
Aust-Agder 98  196 59  137 43 8 38 - 3 43 2 1
Vest-Agder  159  351 69  282 89 8  107 14 7 36 20 0
Rogaland  457  769 73  696  221 39  288 23 5  116 1 3
Hordaland  370  525  108  417  145 16  121 17 28 77 13 0
Sogn og Fjordane 74  142 24  118 61 10 9 9 5 20 1 4
Møre og Romsdal  158  246 54  192 85 16 45 4 9 23 9 1
Sør-Trøndelag  140  327 89  238 78 16  102 2 5 32 1 1
Nord-Trøndelag  114  230 34  196 34 69 40 19 9 24 0 0
Nordland  141  223 54  169 48 19 45 13 2 17 24 0
Troms Romsa 57  100 40 59 20 7 15 2 6 8 2 -
Finnmark Finnmárku 33 61 13 48 8 2 13 1 7 16 1 -
Svalbard1 3 3 0 3 0 - 0 3 - - - -
1  Inkluderer bare Longyearbyen.

Standardtegn i tabeller