Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

3 Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype og fylke. 2008
  I alt I bygninger med minst 50 prosent bruksareal til bolig I bygninger med under 50 prosent bruksareal til bolig
  Antall 1 000 m2 Enebolig Tomannsbolig Rekkehus, kjedehus og andre småhus Boligblokk Bygning for bofellesskap Antall 1 000 m2
  Antall 1 000 m2 Antall 1 000 m2 Antall 1 000 m2 Antall 1 000 m2 Antall 1 000 m2
I alt       25 824       3 341       8 809       1 639       2 575        318       3 392        355       9 835        937        348       20        865       73
                             
Østfold 1 252  158  604 99  158 17  229 20  245 20 4 0 12 1
Akershus 4 411  528 1 048  193  354 49  420 48 2 416  224 24 2  149 12
Oslo 2 708  267  177 40  114 20  103 17 2 242  183 - - 72 7
Hedmark  793  112  423 74  116 12  112 9  122 15 15 1 5 0
Oppland  438 69  261 51 84 9 45 5 39 4 3 0 6 1
Buskerud 1 315  169  569  100  143 16  137 13  347 32 38 2 81 6
Vestfold  999  140  371 75  108 12 82 8  349 38 7 0 82 6
Telemark  470 75  275 51 45 5 57 5 89 14 - - 4 1
Aust-Agder  850  100  343 58 78 8  143 13  246 18 15 1 25 2
Vest-Agder 1 176  166  393 79  138 16  227 26  314 37 20 0 84 7
Rogaland 3 283  461 1 216  248  358 42  464 49 1 065  110 83 2 97 9
Hordaland 2 765  372 1 035  193  350 46  496 54  783 73 18 2 83 4
Sogn og Fjordane  523 75  233 42 66 8  133 14 87 10 - 1 4 1
Møre og Romsdal 1 198  157  464 87  220 27  180 16  273 22 23 2 38 3
Sør-Trøndelag 1 088  142  457 78 92 12  239 27  187 18 45 2 68 5
Nord-Trøndelag  669  112  271 56 37 5 76 10  266 39 17 1 2 1
Nordland 1 116  143  349 63 70 8  119 12  538 56 14 1 26 3
Troms Romsa  470 58  214 34 23 3 97 5  125 14 2 0 9 1
Finnmark Finnmárku  267 35  106 19 21 3 18 2 84 8 20 2 18 2
Svalbard1 33 3 - - - - 15 1 18 1 - - - -
1  Inkluderer bare Longyearbyen.

Standardtegn i tabeller