Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

2 Fullførte bygg. Boliger og bruksareal, etter bygningstype. 2008
Bygningstype Leiligheter Hybler Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig
  Antall 1 000 m2
I alt 28 069  548 3 497 4 659
         
Boligbygning i alt 27 391  446 3 439 52
Enebolig 7 525  120 1 458 0
Tomannsbolig 2 501 23  309 0
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 3 552 14  356 0
Boligblokk 13 522  192 1 290 50
Bygning for bofellesskap  291 97 26 2
         
Andre bygninger enn boligbygning i alt  678  102 58 4 607
         
Fritidsbygning, boliggarasje mv. i alt 17 2 2  974
         
Næringsbygning i alt  661  100 56 3 633
Industri- og lagerbygning 20 2 3 1 105
Fiskeri- og landbruksbygning 1 - 0  308
Kontor- og forretningsbygning  461 28 41 1 133
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning 2 - 0  225
Hotell- og restaurantbygning 14 - 1  119
Undervisnings- og kulturbygning 20 56 1  546
Helsebygning  143 14 10  167
Fengsels-, beredskapsbygning mv. - - - 31

Standardtegn i tabeller