Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

1 Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal, etter bygningstype. 2008
Bygningstype Leiligheter Hybler Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig
  Antall 1 000 m2
I alt 24 852  972 3 341 5 601
         
Boligbygning i alt 24 024  935 3 268 42
Enebolig 8 312  497 1 639 0
Tomannsbolig 2 522 53  318 -
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 3 282  110  355 0
Boligblokk 9 638  197  937 41
Bygning for bofellesskap  270 78 20 1
         
Andre bygninger enn boligbygning i alt  828 37 73 5 558
         
Fritidsbygning, boliggarasje mv. i alt 11 8 2 1 222
         
Næringsbygning i alt  817 29 70 4 336
Industri- og lagerbygning 59 2 5 1 431
Fiskeri- og landbruksbygning 4 1 0  349
Kontor- og forretningsbygning  512 23 50 1 313
Samferdsels- og kommunikasjonsbygning 1 - 0  174
Hotell- og restaurantbygning 71 2 3  178
Undervisnings- og kulturbygning 49 1 4  712
Helsebygning  121 - 8  142
Fengsels-, beredskapsbygning mv. - - - 37

Standardtegn i tabeller