Statistisk sentralbyrå

Byggeareal

2 Byggevirksomheten i november. Foreløpige tall
  Bygg satt i gang Bygg i arbeid Bygg fullført
  November Januar-november Per 30. november November Januar-november
Boliger Antall 2006 3 111 29 103 37 413 2 604 25 019
  " 2007 3 674 30 420 39 464 3 931 27 905
               
Bruksareal til boliger 1 000 m2 2006  387,9 3 577,2 4 972,2  307,3 2 918,5
  " 2007  396,2 3 749,7 5 324,4  387,9 3 294,8
               
Andre bygg. Bruksareal til annet enn bolig " 2006  543,6 4 456,0 6 029,5  419,7 3 144,5
    2007  796,7 5 371,4 7 125,7  651,1 4 121,7
               
Jordbruk og skogbruk " 2006 40,6  404,7  621,9 29,3  258,2
  " 2007 65,0  559,7  778,3 50,9  388,0
               
Fiske " 2006 9,9 15,1 21,3 1,9 6,8
  " 2007 0,1 6,4 21,9 0,3 3,4
               
Bergverksdrift og utvinning " 2006 3,9 9,0 10,1 3,8 16,6
  " 2007 0,4 12,2 13,3 - 7,8
               
Industri " 2006 70,8  602,6  604,3  106,8  445,6
  " 2007  115,6  763,1  877,2 56,1  484,3
               
Kraft- og vannforsyning " 2006 1,5 14,5 22,6 0,5 17,2
  " 2007 1,2 29,2 40,3 2,3 10,3
               
Bygge- og anleggsvirksomhet " 2006 8,0 70,4  167,8 8,1 37,3
  " 2007 15,0 96,5  212,7 6,8 50,2
               
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater " 2006  139,1  784,4 1 019,3 68,9  516,1
  " 2007  112,2  864,7  998,6  165,5  900,1
               
Hotell- og restaurantvirksomhet " 2006 3,6 76,0  100,7 11,1 58,5
  " 2007 14,4  104,3  124,2 1,5 83,6
               
Transport og kommunikasjon " 2006 31,2  140,3  174,0 7,9 77,0
  " 2007  123,4  365,2  287,8 64,4  246,2
               
Finansiell tjenesteyting og forsikring " 2006 0,6 3,4 17,4 - 2,2
  " 2007 - 1,2 11,3 - 7,3
               
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet " 2006 20,7  376,0  388,6 6,5  181,6
  " 2007  118,8  477,6  580,8 67,2  302,3
               
Offentlig forvaltning " 2006 7,8 83,7  142,5 6,9 88,5
  " 2007 24,7  138,9  155,9 17,7 94,9
               
Undervisning " 2006 22,7  338,2  433,5 28,5  347,6
  " 2007 22,6  316,1  436,1 31,5  297,2
               
Helse- og sosialtjenester " 2006 7,1  215,7  412,8 15,8  178,5
  " 2007 36,0  151,6  425,7 54,1  129,7
               
Andre sosiale og personlige tjenester " 2006 14,1 94,7  200,3 6,0 79,8
  " 2007 23,7  179,0  223,4 27,1  148,0
               
Annen virksomhet " 2006 0,3 1,8 10,6 0,3 2,7
  " 2007 0,5 4,0 13,6 0,1 7,2
               
Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring " 2006  161,8 1 225,7 1 681,9  117,4  830,2
  " 2007  123,1 1 301,9 1 924,7  105,7  961,3
               
Boliger og andre bygg. Bruksareal i alt " 2006  931,5 8 033,3 11 001,8  727,0 6 063,0
  " 2007 1 192,9 9 121,0 12 450,1 1 039,0 7 416,4

Standardtegn i tabeller