Statistisk sentralbyrå

Bygg og anlegg, ordrestatistikk.

4   Ordretilgang. Verdiindeks, trend. 2000=100
  2003 2004 2005 2006
  4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
I alt  136  146  148  150  153  161  174  184  186  187  189  197  206
Bygg  118  124  129  135  140  143  150  161  168  172  173  175  183
Boligbygg  125  137  144  150  157  165  174  183  190  192  189  183  173
Andre bygg  110  112  117  124  128  130  135  144  153  159  162  170  181
Anlegg  202  226  223  207  201  221  242  260  272  270  270  286  290

Standardtegn i tabeller