Statistisk sentralbyrå

Bygg og anlegg, ordrestatistikk.

3   Ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe og distrikt. 2000=100
  2003 2004 2005 2006 Prosentendring
  3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Fra samme kvartal året før Fra foregående kvartal
Oslo, Akershus og Østfold                                
I alt  106  110  121  126  132  132  139  156  181  182  199  211  223  225 24 1
Bygg 82 90 99  106  116  120  125  134  155  154  166  176  186  189 23 2
Anlegg  262  242  258  250  219  194  217  286  334  352  391  414  438  434 23 -1
                                 
Hedmark og Oppland                                
I alt  219  206  190  200  203  226  222  246  235  218  231  261  261  280 28 7
Bygg  135  133  120  149  158  176  173  185  190  182  175  210  224  250 37 12
Anlegg 1 022  888  850  706  655  723  714  843  707  607  778  770  685  630 4 -8
                                 
Telemark, Vestfold og Buskerud                                
I alt  110  132  136  171  158  151  156  168  176  167  189  193  191  217 30 14
Bygg  107  124  135  138  130  128  147  153  173  169  176  185  194  197 17 2
Anlegg  113  146  134  237  216  194  173  202  180  161  213  209  179  256 59 43
                                 
Aust-Agder og Vest-Agder                                
I alt  113  105  124  186  179  169  180  180  185  180  212  208  212  206 14 -3
Bygg  104 99 99  104  117  112  118  123  137  148  189  195  178  172 16 -3
Anlegg  131  115  187  385  333  312  335  322  308  258  265  241  297  286 11 -4
                                 
Rogaland                                
I alt 1 137  142  148  157  163  166  195 2 230  226  240  265  278  299  318 33 6
Bygg  111  132  140  150  161  161  195  197  191  199  220  240  251  262 32 4
Anlegg  246  172  169  167  149  167  174 2 383  388  430  477  463  529  572 33 8
                                 
Hordaland og Sogn og Fjordane                                
I alt 1 179  165  173  187  178  192  218 2 242  240  262  294  312  303  326 24 8
Bygg  142  136  127  130  132  161  184  177  188  215  237  235  232  268 25 16
Anlegg 1 257  226  278  320  284  256  286 2 389  355  358  415  481  465  440 23 -5
                                 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag                                
I alt 1 253  227  268  268  268  257  273  284  281  268  303  327  333  318 19 -5
Bygg  166  154  162  157  154  146  156  168  170  190  214  248  246  242 27 -2
Anlegg 1 745  635  872  898  933  907  950  941  922  684  779  748  795  701 2 -12
                                 
Nordland, Troms Romsa og Finnmark Finnmárku                                
I alt 1 228  225  238  228  226  202  226  244  233  264  289  312  306  298 13 -3
Bygg  128  136  134  133  146  142  141  168  192  196  210  227  218  242 23 11
Anlegg 1 461  434  488  464  420  351  439  443  351  443  492  531  531  448 1 -16
1  Tallene er rettet i forbindelse med publisering av 4. kvartal 2003.
2  Tallene er rettet i forbindelse med publisering av 3. kvartal 2005.

Standardtegn i tabeller