Statistisk sentralbyrå

Bygg og anlegg, ordrestatistikk.

1   Ordretilgang. Verdiindeks, etter prosjektgruppe. 2000=100
  2003 2004 2005 2006 Prosentendring
  3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Fra samme kvartal året før Fra foregående kvartal
I alt  117  129  150  161  138  152  156  192  175  176  204  198  186  202 15 9
Bygg  103  119  124  133  128  145  139  157  161  161  179  181  163  190 18 17
Boligbygg  101  123  148  149  135  157  163  187  160  196  197  203  162  175 -11 8
Nybygg 97  120  143  143  130  159  156  190  156  198  197  207  162  175 -12 8
Rehabilitering1  103  117  150  159  137  125  167  142  154  149  164  153  131  146 -2 11
Andre bygg  103  115  107  120  121  135  123  137  161  138  166  164  163  198 43 21
Nybygg 94  116 90  114  112  131  120  128  161  132  166  169  154  198 50 29
Rehabilitering1  129  118  160  142  155  154  138  168  171  160  178  164  199  214 34 8
Anlegg  170  167  248  265  176  184  223  328  225  241  301  268  277  250 4 -10
1  Rehabilitering omfatter utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.

Standardtegn i tabeller