Statistisk sentralbyrå

Brutto utenlandsgjeld

1 Norges brutto utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt. Millioner kroner
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
  4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv.
Brutto utenlandsgjeld i alt 3 198 707 3 281 883 3 497 141 3 675 126 3 998 585 3 337 673 3 068 649 2 962 934 2 922 797 2 858 027 2 789 684 2 747 950 2 559 589 2 459 729 2 213 854 2 042 900 1 867 046 1 846 693 1 773 269 1 691 494 1 706 467 1 949 445 1 895 326 1 730 448 1 619 538 1 538 999 1 584 031 1 490 822
                                                         
Offentlig forvaltning i alt  452 388  551 490  620 492  735 568  883 092  788 070  708 775  746 023  867 913  891 687  831 800  852 120  831 529  759 526  643 041  567 766  514 587  554 173  498 041  499 729  493 795  590 281  542 679  410 971  381 317  339 644  377 270  322 289
                                                         
Kortsiktig gjeld                                                        
Sertifikater 31 559 30 883 28 334 16 943 27 486 7 727 7 467 13 045 13 944 13 037 10 502 9 990 8 473 4 570 4 465 4 943 4 482 5 508 5 277 4 871 4 320 3 495 6 333 8 233 7 217 2 652 4 701 4 617
Kortsiktige lån  109 527  239 131  309 947  372 177  514 279  623 318  538 616  558 914  708 155  726 476  666 114  712 551  728 358  621 407  526 314  454 836  438 688  442 500  403 878  412 754  404 469  429 740  410 980  312 202  299 794  261 662  303 274  251 115
Varekreditt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 3 3 3
Annen kortsiktig gjeld 12 270 8 418 31 908 60 679 33 608 38 290 46 520 60 885 36 666 51 472 55 603 44 648 5 124 56 517 38 439 35 498 5 120 38 353 22 754 21 455 29 523 90 583 60 270 21 791 9 128 17 270 16 222 12 964
                                                         
Langsiktig gjeld                                                        
Obligasjoner  138 390  119 103  106 520  125 465  118 885  118 644  115 712  113 179  106 296 99 000 92 490 81 863 89 445 74 912 70 578 70 683 66 268 66 592 64 598 59 614 54 263 66 458 65 095 68 744 65 178 58 057 53 070 53 590
Langsiktige lån  160 642  153 955  143 783  160 304  188 834 91  460 - 2 852 1 702 7 091 3 068  129 2 120 3 245 1 806 29 1 220 1 534 1 035 1 220 - - - - - - -
                                                         
Norges Bank 54 716 73 757  125 836  161 303  188 669 57 552 62 048 87 258  102 315  114 217  114 569  121 570  114 234  116 077  105 824 84 440 75 879 76 966  102 232 78 438 76 925 83 676 99 664 89 017 61 719 70 613 69 172 76 363
                                                         
Kortsiktig gjeld                                                        
Kortsiktige lån 8 632 13 266 19 748 22 140 28 014 41 103 44 394 69 306 85 197 92 455 93 411  100 284 97 383 98 502 90 141 66 745 60 996 60 796 85 534 64 429 60 470 60 095 69 677 65 196 49 244 54 160 58 604 61 334
Innskudd  249 6 513 34 396 47 371 55 873 66 80 87 85 82 70 98 87  115 92 77  377  398  639  615  309 11 929 11 259 10 922 10 197 9 837 9 697 9 396
Varekreditt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 8 35 10 14 25
Annen kortsiktig gjeld 2 167 3 184 4 616 7 814 4 491 2 077 4 548 4 475 3 750 6 224 6 558 2 952  402 2 587 1 043 2 218  391 3 829 4 320 2 201 15 683 11 175 18 255 12 411 1 735 6 076  282 5 008
                                                         
Langsiktig gjeld                                                        
Langsiktige lån 16 735 23 624 51 833 68 173 84 881 93 78  229 4 1 526  454 3 838 1 964  475  481  412 6  464  458  469  463  465  460  480  509  529  574  600
Annen langsiktig gjeld 1 26 933 27 170 15 243 15 805 15 410 14 213 12 948 13 161 13 279 13 930 14 076 14 398 14 398 14 398 14 067 14 988 14 109 11 479 11 281 10 724 - - - - - - - -
                                                         
Banker i alt 1 315 319 1 312 882 1 336 872 1 400 950 1 543 599 1 288 573 1 206 222 1 111 221 1 040 525 1 006 734 1 006 498 1 016 808  867 384  871 222  788 390  745 452  629 589  615 321  552 423  511 019  465 835  488 110  500 447  497 222  462 779  427 064  421 484  401 115
                                                         
Kortsiktig gjeld                                                        
Sertifikater 89 673 87 758 99 869  112 396  131 201 72 327 91 758  103 863 81 129 52 228 52 334 53 740 55 312 74 455 58 319 72 876 58 669 54 696 50 699 40 553 35 926 36 097 30 248 34 500 28 599 28 289 28 411 29 325
Kortsiktige lån 3 736 4 946 1 126 1 269 10 330 4 758 5 781 8 913 12 885 8 052 3 960 3 126 5 347 2 510 3 591 6 860 3 055 -11 -10 -11 - 4 507 7 819 7 879 21 971 7 984 9 123 13 195
Innskudd  820 062  782 140  760 447  798 737  822 072  719 648  651 412  569 008  537 800  540 018  527 052  538 140  416 577  430 141  410 087  385 130  310 578  321 423  273 471  254 508  209 322  213 717  234 442  221 299  204 973  182 371  197 112  186 505
Annen kortsiktig gjeld 76 447 82 116 88 176 95 274  128 609 80 933 70 357 75 875 54 687 63 444 43 572 38 683 36 651 35 856 23 828 29 885 29 753 24 808 24 181 18 807 32 835 51 617 44 015 49 081 44 023 43 541 36 634 29 947
                                                         
Langsiktig gjeld                                                        
Obligasjoner  288 173  312 979  339 918  340 878  396 784  363 453  340 433  308 714  306 543  297 948  338 125  341 627  313 998  293 277  262 074  217 703  209 377  193 779  185 877  181 125  173 280  173 032  178 581  176 385  168 394  157 104  145 155  138 416
Langsiktige lån 37 228 42 943 47 336 52 396 54 603 47 454 46 481 44 848 47 481 45 044 41 455 41 492 39 498 34 983 30 491 32 998 18 157 20 626 18 205 16 037 14 472 9 139 5 342 8 079 -5 181 7 558 4 856 3 550
                                                         
Andre sektorer i alt 1 071 248 1 040 256 1 079 969 1 092 477 1 138 194 1 007 228  892 542  827 094  774 124  702 390  682 586  632 406  613 917  580 456  531 259  524 272  528 075  494 090  489 033  478 141  465 388  734 953  700 461  681 162  661 474  619 029  633 651  602 394
                                                         
Kortsiktig gjeld                                                        
Sertifikater 29 376 44 400 28 862 50 916 43 822 44 218 42 731 40 863 36 254 16 953 13 935 6 189 8 654 9 886 5 584 7 298 6 366 5 859 6 276 7 523 6 839 27 852 27 211 31 443 28 775 24 236 30 263 29 430
Kortsiktige lån 31 514 26 968 24 790 31 082 26 823 19 470 19 052 23 171 11 529 19 993 20 701 9 958 6 292 9 742 7 442 12 255 7 024 6 509 7 273 7 291 6 804 24 899 14 955 14 761 15 198 17 218 19 149 18 284
Varekreditt 25 790 23 703 25 625 24 801 26 764 28 071 31 225 26 460 20 723 15 229 14 728 15 380 18 219 11 530 10 982 14 830 14 468 11 481 11 296 10 575 16 863 58 392 59 108 60 804 63 280 44 367 43 273 46 524
Annen kortsiktig gjeld 74 528 69 014 70 864 76 260 93 912 93 961 61 684 54 434 46 072 48 275 41 709 35 518 28 767 30 110 29 419 30 056 24 152 19 278 19 513 19 750 19 115 64 057 63 959 65 866 65 473 52 999 52 912 54 940
                                                         
Langsiktig gjeld                                                        
Obligasjoner  712 255  681 244  723 837  692 601  722 689  625 783  555 942  510 109  485 819  435 827  423 960  408 183  385 820  369 835  329 481  323 716  327 010  306 192  302 258  290 704  270 531  257 271  261 648  244 686  233 859  234 917  230 342  216 433
Langsiktige lån  193 574  190 137  199 566  210 133  211 550  184 528  176 126  167 029  171 018  163 131  164 079  156 717  159 303  143 296  140 442  128 228  143 268  135 740  133 735  133 811  137 316  291 959  263 228  253 616  245 343  235 217  247 616  227 704
Annen langsiktig gjeld 4 211 4 790 6 425 6 684 12 634 11 197 5 782 5 028 2 709 2 982 3 474  461 6 863 6 057 7 910 7 888 5 787 9 031 8 682 8 487 7 920 10 522 10 353 9 986 9 546 10 077 10 096 9 078
                                                         
Direkteinvesteringer  305 036  303 498  333 972  284 828  245 031  196 250  199 062  191 338  137 920  142 999  154 231  125 046  132 525  132 448  145 340  120 970  118 915  106 143  131 540  124 167  204 524 52 426 52 076 52 076 52 249 82 649 82 455 88 661
                                                         
Gjeld til utenlandske tilknyttede selskaper - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 222  343  343  343  516  270  266  746
Gjeld til utenlandske konsernselskaper - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  105 427 52 083 51 733 51 733 51 733 82 379 82 188 87 916
1  Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF er inkludert i Norges Banks annen langsiktig gjeld fra og med 1. kvartal 2009.

Standardtegn i tabeller