Statistisk sentralbyrå

Boligprisindeksen

1 Boligprisindeksen . Alle boliger. 2005=100
  I alt Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim Akershus utenom Bærum Sør-Østlandet Hedmark og Oppland Agder og Rogaland utenom Stavanger Vestlandet utenom Bergen Trøndelag utenom Trondheim Nord-Norge
Boliger i alt                        
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  113,7  115,3  125,3  117,5  111,3  112,6  109,4  109,6  117,0  112,2  113,1  113,3
2007  128,0  128,3  150,2  127,8  119,2  127,7  122,4  119,7  140,3  126,7  125,3  129,0
2008  126,6  122,6  151,5  117,4  115,4  126,2  123,2  120,3  146,4  128,7  129,2  126,8
2009  129,0  126,7  153,0  118,4  118,0  127,0  124,8  123,0  147,2  134,6  129,2  127,6
2010  139,7  137,4  175,2  132,0  132,0  136,2  133,4  131,1  159,8  141,6  140,9  138,4
                         
2009                        
1. kvartal  123,0  118,1  144,5  111,7  113,0  121,8  119,8  119,0  142,1  130,6  125,5  120,7
2. kvartal  129,5  126,2  149,0  117,2  117,0  125,7  125,9  123,8  146,7  140,2  131,2  129,8
3. kvartal  131,8  131,7  154,8  122,1  119,3  130,1  127,5  124,9  149,2  133,4  131,4  130,3
4. kvartal  131,8  130,7  163,7  122,4  122,6  130,5  126,1  124,4  150,7  134,0  128,8  129,6
                         
2010                        
1. kvartal  136,3  133,1  170,8  127,1  129,4  134,5  130,8  130,3  155,0  137,8  136,9  136,0
2. kvartal  141,3  137,4  174,1  134,3  130,6  137,5  135,7  134,0  162,4  145,2  144,2  140,3
3. kvartal  140,6  139,7  176,6  133,4  134,2  136,3  134,1  132,0  160,1  141,6  141,3  137,9
4. kvartal  140,5  139,4  179,3  133,4  133,7  136,3  132,9  128,3  161,6  141,6  141,3  139,5
                         
2011                        
1. kvartal  147,7  147,6  188,5  142,6  141,3  142,4  137,0  136,9  170,2  152,5  149,4  140,6
2. kvartal  151,8  150,7  190,8  144,2  146,8  147,4  144,0  141,6  174,1  152,4  156,9  146,2
                         
Eneboliger                        
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  112,4  112,2  126,4  117,5  113,1  112,4  108,8  109,4  116,0  111,4  112,5  112,5
2007  127,3  124,9  150,6  131,4  122,8  127,2  121,9  119,5  139,3  124,8  124,0  129,1
2008  128,4  123,2  154,8  119,9  122,1  126,6  123,1  120,4  146,0  127,8  129,5  128,1
2009  130,0  124,9  154,0  119,7  121,8  127,5  124,1  123,0  147,2  134,1  128,2  128,0
2010  140,5  136,6  177,5  133,7  137,7  136,5  132,7  130,9  159,7  140,2  140,2  140,2
                         
2009                        
1. kvartal  124,3  115,3  144,8  112,3  118,4  122,4  119,0  117,7  141,9  129,7  123,2  122,2
2. kvartal  131,4  125,6  150,2  119,4  121,8  126,0  125,4  124,2  146,9  141,3  128,5  131,4
3. kvartal  132,4  130,1  156,0  123,9  119,3  131,1  126,8  126,1  148,4  133,0  129,8  131,5
4. kvartal  132,0  128,4  164,8  123,0  127,6  130,5  125,1  123,8  151,4  132,3  131,4  127,0
                         
2010                        
1. kvartal  137,2  129,5  172,8  126,4  136,0  135,1  130,3  131,9  154,5  136,2  136,0  138,6
2. kvartal  143,5  137,3  176,4  140,2  136,8  138,6  135,8  134,2  163,4  144,9  143,7  142,2
3. kvartal  141,0  140,6  179,1  134,1  139,0  136,4  132,9  130,3  160,0  140,8  139,5  139,8
4. kvartal  140,5  139,0  181,8  134,1  139,0  135,9  132,0  127,2  160,9  138,9  141,7  140,2
                         
2011                        
1. kvartal  147,5  147,5  188,3  143,1  146,2  141,3  136,3  135,8  169,7  152,9  146,8  139,7
2. kvartal  152,8  150,9  191,5  145,2  153,8  147,5  143,3  142,4  174,7  152,2  156,2  148,3
                         
Småhus                        
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 :  100,0  100,0 : :
2006  114,3  114,0  123,9  116,3  109,9  113,2  110,7 :  120,6  115,1 : :
2007  129,7  130,8  150,6  126,4  116,8  128,8  123,1 :  144,6  133,0 : :
2008  127,4  126,9  148,9  119,3  112,8  126,2  122,8 :  149,3  133,8 : :
2009  129,4  127,3  152,6  118,9  118,1  126,8  126,1 :  148,4  136,6 : :
2010  141,6  141,5  174,5  134,8  131,9  136,7  134,6 :  161,7  147,8 : :
                         
2009                        
1. kvartal  123,4  118,9  145,2  113,3  112,3  121,1  120,5 :  144,5  134,5 : :
2. kvartal  128,9  126,4  147,3  117,4  116,0  125,8  127,3 :  148,0  137,0 : :
3. kvartal  132,1  131,9  153,3  122,3  122,1  128,6  129,2 :  153,7  134,8 : :
4. kvartal  133,0  132,1  164,5  122,6  122,0  131,5  127,2 :  147,5  140,2 : :
                         
2010                        
1. kvartal  137,9  136,7  170,8  130,5  129,8  134,5  132,2 :  158,5  144,5 : :
2. kvartal  141,9  142,0  173,8  134,9  129,5  137,1  135,2 :  161,3  147,8 : :
3. kvartal  143,1  143,8  175,4  136,9  135,4  137,4  137,1 :  161,6  145,5 : :
4. kvartal  143,3  143,4  178,0  136,9  132,8  138,0  133,9 :  165,6  153,3 : :
                         
2011                        
1. kvartal  150,4  150,6  188,8  147,2  140,7  145,7  137,9 :  174,1  152,5 : :
2. kvartal  152,9  154,0  190,5  147,6  146,3  147,5  146,4 :  175,1  153,0 : :
                         
Blokkleiligheter                        
2005  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006  116,2  117,3  124,5  118,6  110,7  111,9  111,1  108,1  119,0  113,8  115,2  114,1
2007  128,0  128,6  148,2  124,8  117,9  128,1  123,9  117,2  141,3  132,3  128,1  126,4
2008  121,2  120,3  147,2  112,8  110,8  124,0  125,2  116,0  144,6  124,9  129,7  119,1
2009  126,3  127,1  151,1  116,6  113,8  124,9  127,3  118,3  144,9  134,2  136,2  120,4
2010  135,6  135,7  170,2  128,2  125,8  133,0  134,9  126,7  156,3  139,0  145,0  128,2
                         
2009                        
1. kvartal  119,3  118,9  142,5  109,8  107,9  120,1  124,1  114,8  138,9  129,7  133,0  115,4
2. kvartal  125,2  126,2  148,7  114,7  112,8  123,6  126,0  116,4  142,5  135,6  134,8  121,2
3. kvartal  130,1  132,3  154,2  120,1  116,4  127,5  128,4  120,5  148,1  134,0  138,6  121,0
4. kvartal  130,4  131,0  159,1  121,8  117,9  128,3  130,6  121,6  150,0  137,5  138,2  123,9
                         
2010                        
1. kvartal  132,4  132,9  165,6  125,2  122,0  131,6  131,1  121,5  151,7  136,5  139,1  123,7
2. kvartal  135,3  135,2  168,5  127,6  124,8  132,5  136,2  127,7  155,8  140,5  145,2  128,6
3. kvartal  137,1  137,2  171,9  130,0  127,6  133,3  136,2  129,6  157,8  139,6  148,8  130,9
4. kvartal  137,5  137,6  174,7  130,0  128,8  134,7  136,1  128,1  160,1  139,6  146,7  129,7
                         
2011                        
1. kvartal  145,3  146,1  188,3  138,5  136,6  141,6  140,3  131,4  166,2  146,3  154,5  132,7
2. kvartal  148,2  149,0  189,1  140,4  139,7  145,9  143,3  135,8  166,6  151,9  157,4  136,6

Standardtegn i tabeller