Statistisk sentralbyrå

Boligprisindeksen

1 Boligprisindeksen1. Alle boliger. 2000=100
  I alt Oslo med
Bærum
Resten av
Akershus
Stavanger,
Bergen
og Trondheim
Resten
av landet
Boliger i alt          
1998 77,7 71,9 76,0 76,5 82,5
1999 86,4 83,5 85,3 85,5 89,0
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,0  106,8  104,5  107,6  107,7
2002  112,3  113,4  108,9  117,8  111,2
2003  114,2  112,1  110,7  125,3  113,2
2004  125,8  123,5  120,2  144,2  123,7
2005  136,2  134,7  128,9  160,1  132,8
2006  154,3  154,0  145,1  188,5  148,6
2007  173,2  171,2  163,9  211,1  167,5
           
2006          
1. kvartal  146,2  143,6  135,9  178,4  142,1
2. kvartal  154,6  152,3  144,4  185,7  150,5
3. kvartal  155,9  158,9  146,9  191,3  148,7
4. kvartal  160,3  161,1  153,2  198,4  152,9
           
2007          
1. kvartal  170,6  171,1  162,2  210,9  163,2
2. kvartal  176,4  174,6  165,3  213,3  171,3
3. kvartal  173,8  171,9  164,8  211,7  167,9
4. kvartal  172,0  167,3  163,4  208,5  167,6
           
Eneboliger          
1998 83,0 75,8 77,0 80,3 84,3
1999 89,5 84,2 85,6 88,4 90,3
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,1  107,1  103,7  105,9  107,5
2002  110,1  108,4  109,1  112,6  109,6
2003  111,9  106,2  110,4  120,3  111,2
2004  122,8  114,9  120,2  138,0  121,6
2005  132,2  124,1  128,0  151,5  130,7
2006  148,2  137,4  144,4  180,2  145,2
2007  166,5  152,0  162,4  202,7  163,5
           
2006          
1. kvartal  141,0  127,3  134,4  172,2  139,2
2. kvartal  149,9  138,1  143,8  178,0  148,0
3. kvartal  148,9  140,9  146,1  183,7  145,0
4. kvartal  152,8  143,3  153,1  186,9  148,6
           
2007          
1. kvartal  163,2  152,0  159,6  200,0  159,6
2. kvartal  170,2  156,5  164,9  204,0  167,6
3. kvartal  166,4  150,0  163,2  203,8  163,4
4. kvartal  166,1  149,4  162,0  202,9  163,4
           
Småhus          
1998 77,6 74,8 76,0 78,0 80,6
1999 86,4 85,1 85,8 86,6 87,6
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  106,2  105,6  104,9  106,1  107,4
2002  112,1  111,8  107,6  112,1  113,8
2003  114,2  109,2  109,9  118,2  116,9
2004  125,7  119,9  119,2  134,7  127,3
2005  137,8  133,3  129,7  152,4  136,2
2006  157,8  152,0  145,6  177,4  155,9
2007  179,8  175,0  166,0  199,9  177,2
           
2006          
1. kvartal  148,7  141,7  137,2  167,7  147,8
2. kvartal  156,7  151,6  144,7  175,1  155,0
3. kvartal  160,4  157,3  147,7  177,4  158,2
4. kvartal  165,3  157,5  152,9  189,5  162,7
           
2007          
1. kvartal  175,8  170,7  166,5  198,5  171,2
2. kvartal  182,6  179,2  165,7  203,6  179,6
3. kvartal  181,7  178,0  166,0  200,3  179,6
4. kvartal  179,0  172,1  165,7  197,0  178,4
           
Blokkleiligheter          
1998 71,0 70,4 72,1 71,6 72,9
1999 82,9 83,3 83,4 82,5 81,3
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,9  107,4  105,2  109,5  109,8
2002  116,7  114,9  111,6  125,1  118,9
2003  119,1  115,0  115,9  133,6  123,9
2004  133,0  127,8  123,5  157,3  135,1
2005  144,8  138,9  133,7  173,2  146,4
2006  168,1  161,9  149,6  202,8  167,8
2007  185,8  177,5  170,5  225,9  187,8
           
2006          
1. kvartal  157,9  151,7  144,5  188,7  159,7
2. kvartal  164,2  157,7  148,7  198,3  164,5
3. kvartal  172,5  167,5  150,8  209,0  166,9
4. kvartal  177,7  170,7  154,3  215,2  180,1
           
2007          
1. kvartal  186,9  179,3  170,5  231,1  183,2
2. kvartal  187,9  179,8  168,9  227,4  191,1
3. kvartal  186,9  178,6  174,4  225,9  189,5
4. kvartal  181,3  172,3  168,1  219,1  187,3
1  Indekstallene fra og med 1. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av data fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), FINN.no og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Tidligere tall er beregnet ved å vekte sammen Statistisk sentralbyrås prisindeks for bruktboliger og tall fra NBBL.

Standardtegn i tabeller