Statistisk sentralbyrå

Boligprisindeksen

4   Boligprisindeksen1. Borettslag. 2000=100
  I alt Oslo med Bærum Resten av Akershus Stavanger, Bergen og Trondheim Resten av landet
Boliger i alt          
1998 71,2 71,2 73,2 72,4 73,5
1999 82,9 85,0 84,1 83,5 81,9
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  108,1  108,0  104,0  108,7  108,3
2002  118,1  116,1  109,7  123,6  117,7
2003  121,1  116,6  111,2  131,9  121,3
2004  133,3  127,9  119,5  151,6  130,9
2005  146,5  141,8  128,9  169,5  141,3
           
2005          
1. kvartal  142,3  137,8  126,0  164,2  137,0
2. kvartal  145,4  139,9  127,6  170,0  140,1
3. kvartal  147,7  143,3  129,3  170,1  142,5
4. kvartal  150,7  146,0  132,6  173,6  145,4
           
2006          
1. kvartal  159,2  154,1  138,6  185,3  152,8
2. kvartal  166,0  160,6  143,8  193,0  159,9
           
Småhus          
1998 75,4 75,2 75,3 77,9 77,4
1999 85,3 88,3 86,6 87,4 85,0
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  106,3  106,1  102,2  107,9  105,8
2002  114,5  113,6  104,4  117,8  114,4
2003  117,2  111,1  103,8  126,4  117,5
2004  127,3  119,6  113,4  140,3  126,5
2005  140,1  134,4  121,7  159,8  136,8
           
2005          
1. kvartal  135,7  129,2  119,8  153,7  132,7
2. kvartal  138,6  133,0  119,4  159,2  135,3
3. kvartal  141,1  135,2  121,9  161,8  137,6
4. kvartal  145,0  140,0  125,5  164,6  141,7
           
2006          
1. kvartal  150,4  141,1  128,6  178,0  145,9
2. kvartal  157,9  149,5  134,9  180,0  155,4
           
Blokkleiligheter          
1998 69,8 70,4 71,0 70,2 70,8
1999 82,4 84,3 82,7 82,0 79,7
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  108,9  108,3  104,9  109,0  110,3
2002  120,0  116,5  113,8  126,0  119,7
2003  123,1  117,7  117,9  133,9  123,9
2004  136,6  129,4  124,0  156,9  134,2
2005  150,1  143,1  134,4  173,6  144,5
           
2005          
1. kvartal  146,0  139,4  130,2  169,0  140,1
2. kvartal  149,0  141,1  134,5  174,8  143,8
3. kvartal  151,4  144,8  135,1  173,4  146,3
4. kvartal  153,9  147,2  137,8  177,3  147,6
           
2006          
1. kvartal  163,9  156,5  147,5  187,9  158,9
2. kvartal  170,4  162,7  150,8  198,8  162,5
1  Indekstallene fra og med 1. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av data fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), FINN.no og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Tidligere tall er beregnet av NBBL.

Standardtegn i tabeller