Statistisk sentralbyrå

Boligprisindeksen

3   Boligprisindeksen1. Selveier. 2000=100
  I alt Oslo med Bærum Resten av Akershus Stavanger, Bergen og Trondheim Resten av landet
Boliger i alt          
1998 80,2 72,2 76,4 77,9 83,4
1999 87,7 82,8 85,4 86,2 89,7
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,1  106,2  104,5  107,2  107,6
2002  111,4  112,2  108,7  115,7  110,5
2003  113,2  110,3  110,6  122,9  112,4
2004  124,5  121,5  120,2  141,6  123,0
2005  134,4  131,7  128,7  156,8  132,0
           
2005          
1. kvartal  132,2  128,8  126,8  152,9  130,3
2. kvartal  136,0  130,4  129,2  156,8  135,0
3. kvartal  134,3  134,1  129,1  157,5  130,8
4. kvartal  135,1  133,6  129,8  160,1  131,9
           
2006          
1. kvartal  144,0  139,4  135,5  175,8  141,1
2. kvartal  152,6  148,8  144,4  182,9  149,6
           
Eneboliger          
1998 83,0 75,8 77,0 80,3 84,3
1999 89,5 84,2 85,6 88,4 90,3
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,1  107,1  103,7  105,9  107,5
2002  110,1  108,4  109,1  112,6  109,6
2003  111,9  106,2  110,4  120,3  111,2
2004  122,8  114,9  120,2  138,0  121,6
2005  132,2  124,1  128,0  151,5  130,7
           
2005          
1. kvartal  130,4  123,6  126,3  147,0  129,1
2. kvartal  134,6  122,1  129,0  153,1  134,1
3. kvartal  131,2  125,3  128,5  151,3  129,1
4. kvartal  132,4  125,2  128,0  154,6  130,4
           
2006          
1. kvartal  141,0  127,3  134,4  172,2  139,2
2. kvartal  149,9  138,1  143,8  178,0  148,0
           
Småhus          
1998 79,3 74,7 76,3 78,1 81,9
1999 87,1 84,4 85,6 86,4 88,7
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  106,9  105,5  105,9  105,5  108,0
2002  112,2  111,5  108,8  110,3  113,7
2003  114,0  108,9  111,8  115,5  116,8
2004  126,1  120,0  121,0  132,8  127,7
2005  138,1  133,1  132,3  149,9  136,1
           
2005          
1. kvartal  134,4  126,5  129,3  147,3  133,9
2. kvartal  138,2  134,9  131,4  147,3  136,6
3. kvartal  140,1  137,1  131,4  151,8  137,6
4. kvartal  139,7  133,9  137,0  153,1  136,4
           
2006          
1. kvartal  149,3  141,7  139,9  164,3  148,7
2. kvartal  157,5  151,8  147,8  173,3  155,1
           
Blokkleiligheter          
1998 73,4 70,4 73,9 75,6 79,2
1999 83,3 82,0 84,3 84,1 86,4
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,6  106,3  105,5  110,8  108,5
2002  114,6  112,8  107,9  122,6  116,3
2003  115,9  112,0  112,4  132,8  123,0
2004  130,6  125,7  121,4  158,0  136,5
2005  140,0  133,8  131,3  171,9  150,4
           
2005          
1. kvartal  137,3  131,2  130,2  167,9  147,4
2. kvartal  137,0  130,5  127,9  170,1  148,9
3. kvartal  142,2  136,0  134,1  174,5  151,9
4. kvartal  143,5  137,6  133,0  174,9  153,5
           
2006          
1. kvartal  152,5  146,1  138,9  191,0  160,5
2. kvartal  158,6  152,0  144,0  196,8  168,2
1  Indekstallene fra og med 1. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av data fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), FINN.no og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Tidligere tall er identisk med Statistisk sentralbyrås prisindeks for bruktboliger.

Standardtegn i tabeller