Statistisk sentralbyrå

Boligprisindeksen

2   Boligprisindeksen. Alle boliger. Sesongjustert. 2000=100
  I alt Oslo med Bærum Resten av Akershus Stavanger, Bergen og Trondheim Resten av landet
Boliger i alt          
2003          
1. kvartal  112,9  110,4  110,3  121,8  112,3
2. kvartal  111,7  109,0  108,5  121,9  111,2
3. kvartal  114,8  112,6  111,0  126,3  113,8
4. kvartal  117,7  116,2  113,3  131,5  116,0
           
2004          
1. kvartal  123,1  119,2  117,8  137,9  122,2
2. kvartal  123,1  121,4  119,0  140,8  120,9
3. kvartal  127,1  124,7  120,4  146,9  124,7
4. kvartal  130,2  128,4  123,6  151,5  127,4
           
2005          
1. kvartal  132,7  131,0  126,2  153,9  129,8
2. kvartal  134,5  132,6  127,1  158,2  131,4
3. kvartal  137,1  135,9  129,7  161,7  133,6
4. kvartal  140,5  139,0  132,4  166,9  136,7
           
2006          
1. kvartal  145,2  143,4  135,4  176,2  140,8
2. kvartal  151,2  151,6  141,8  183,1  145,9

Standardtegn i tabeller