Statistisk sentralbyrå

Boligprisindeksen

1   Boligprisindeksen1. Alle boliger. 2000=100
  I alt Oslo med Bærum Resten av Akershus Stavanger, Bergen og Trondheim Resten av landet
Boliger i alt          
1998 77,7 71,9 76,0 76,5 82,5
1999 86,4 83,5 85,3 85,5 89,0
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,0  106,8  104,5  107,6  107,7
2002  112,3  113,4  108,9  117,8  111,2
2003  114,2  112,1  110,7  125,3  113,2
2004  125,8  123,5  120,2  144,2  123,7
2005  136,2  134,7  128,9  160,1  132,8
           
2005          
1. kvartal  133,7  131,5  126,9  155,8  130,9
2. kvartal  137,4  133,2  129,1  160,2  135,5
3. kvartal  136,2  136,8  129,2  160,8  131,8
4. kvartal  137,4  137,2  130,2  163,5  133,0
           
2006          
1. kvartal  146,2  143,6  135,9  178,4  142,1
2. kvartal  154,6  152,3  144,4  185,7  150,5
           
Eneboliger          
1998 83,0 75,8 77,0 80,3 84,3
1999 89,5 84,2 85,6 88,4 90,3
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,1  107,1  103,7  105,9  107,5
2002  110,1  108,4  109,1  112,6  109,6
2003  111,9  106,2  110,4  120,3  111,2
2004  122,8  114,9  120,2  138,0  121,6
2005  132,2  124,1  128,0  151,5  130,7
           
2005          
1. kvartal  130,4  123,6  126,3  147,0  129,1
2. kvartal  134,6  122,1  129,0  153,1  134,1
3. kvartal  131,2  125,3  128,5  151,3  129,1
4. kvartal  132,4  125,2  128,0  154,6  130,4
           
2006          
1. kvartal  141,0  127,3  134,4  172,2  139,2
2. kvartal  149,9  138,1  143,8  178,0  148,0
           
Småhus          
1998 77,6 74,8 76,0 78,0 80,6
1999 86,4 85,1 85,8 86,6 87,6
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  106,2  105,6  104,9  106,1  107,4
2002  112,1  111,8  107,6  112,1  113,8
2003  114,2  109,2  109,9  118,2  116,9
2004  125,7  119,9  119,2  134,7  127,3
2005  137,8  133,3  129,7  152,4  136,2
           
2005          
1. kvartal  134,0  127,0  127,0  149,0  133,5
2. kvartal  137,5  134,6  128,5  150,3  136,2
3. kvartal  139,6  136,8  129,1  154,3  137,5
4. kvartal  140,1  134,9  134,3  156,0  137,7
           
2006          
1. kvartal  148,7  141,7  137,2  167,7  147,8
2. kvartal  156,7  151,6  144,7  175,1  155,0
           
Blokkleiligheter          
1998 71,0 70,4 72,1 71,6 72,9
1999 82,9 83,3 83,4 82,5 81,3
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,9  107,4  105,2  109,5  109,8
2002  116,7  114,9  111,6  125,1  118,9
2003  119,1  115,0  115,9  133,6  123,9
2004  133,0  127,8  123,5  157,3  135,1
2005  144,8  138,9  133,7  173,2  146,4
           
2005          
1. kvartal  141,3  135,7  130,9  168,7  142,4
2. kvartal  142,9  136,2  132,3  173,6  145,5
3. kvartal  146,4  140,8  135,3  173,7  148,2
4. kvartal  148,4  142,7  136,4  176,7  149,5
           
2006          
1. kvartal  157,9  151,7  144,5  188,7  159,7
2. kvartal  164,2  157,7  148,7  198,3  164,5
1  Indekstallene fra og med 1. kvartal 2002 er beregnet på grunnlag av data fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), FINN.no og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Tidligere tall er beregnet ved å vekte sammen Statistisk sentralbyrås prisindeks for bruktboliger og tall fra NBBL.

Standardtegn i tabeller