Statistisk sentralbyrå

Byggekostnadsindeks for veganlegg. Vekter etter anleggstype og innsatsfaktorer.
Prosent
Innsatsfaktorer Anleggstype
Veganlegg i alt1 Veg i dagen Fjelltunnel Betongbru
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0
Arbeidskraft 35,6 33,0 33,3 44,7
Maskiner ekskl. fører 19,1 24,5 14,9 8,4
Transport inkl. fører 7,3 7,8 10,7 2,8
Materialer i alt 30,5 29,0 33,5 31,9
 Pukk og grus 6,0 9,3 1,5 1,1
 Armeringsstål, spennarmering 2,4 0,3 2,2 8,3
 Stålprofiler, pelerør, varmforsinkete lysmaster og føringsskinner 1,8 1,7 0,1 3,4
 Andre produkter av bearbeidet stål 1,3 0,3 4,7 1,2
 Betong, sprøytebetong 4,9 0,4 10,4 12,1
 Betongprodukter 2,2 2,6 0,6 2,4
 Bitumen 2,3 3,5 0,4 0,5
 Sprengstoff 2,5 2,1 6,7 0,1
 Annet 7,1 8,8 6,9 2,8
Andre kostnader2 7,5 5,7 7,6 12,2
Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Vekter etter type arbeid og
innsatsfaktorer. Prosent
Innsatsfaktorer Type arbeid
Drift og vedlikehold i alt3 Asfaltering Vinterdrift
I alt  100,0  100,0  100,0
Arbeidskraft 32,1 20,8 12,2
Maskiner ekskl. fører 15,0 15,1 19,4
Transport inkl. fører 26,1 11,2 57,5
Materialer i alt 21,1 48,0 10,3
 Pukk og grus 5,3 17,5 3,5
 Stålprofiler, pelerør, varmforsinkete lysmaster og føringsskinner 0,9 - -
 Andre produkter av bearbeidet stål 0,1 - -
 Betongprodukter 0,3 0,1  
 Bitumen 5,7 23,1  
 Salt 1,9 - 6,8
 Annet 6,9 7,3 -
Andre kostnader2 5,7 4,9 0,6
1  Veganlegg i alt er vektet sammen av veg i dagen (59 pst.), fjelltunnel (19 pst.) og betongbru (22 pst.).
2  Omfatter kostnader knyttet til administrasjon og drift som ikke passer inn under de øvrige innsatsfaktorene,
f.eks. stillasleie, brakkeleie, forskaling, småmaskiner, strøm, telefon, forsikring m.m.
3  I drift og vedlikehold i alt inngår asfaltering og vinterdrift med henholdsvis 24 og 28 prosent.

Standardtegn i tabeller