Statistisk sentralbyrå

Gårdbrukernes inntekt og formue

3 Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn
  Brukere i alt Etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt
  0 prosent 1-9 prosent 10-49 prosent 50-89 prosent 90- prosent
    Prosent
2000 67 625 24 15 25 20 15
2001 64 352 25 14 26 20 15
2002 60 010 24 15 26 20 15
20031 56 234 .. .. .. .. ..
2004 53 257 25 15 26 18 17
2005 50 336 24 14 26 18 18
2006 48 243 25 15 26 18 16
2007 46 672 25 15 27 19 15
2008 45 507 25 15 29 19 13
2009 44 487 28 14 26 17 14
2010 43 615 26 15 27 18 14
             
2010            
Fylke            
Østfold 2 382 28 17 32 13 10
Akershus og Oslo 2 327 31 21 31 14 4
Hedmark 3 561 30 13 26 19 12
Oppland 4 725 26 12 26 22 14
Buskerud 2 267 30 19 29 16 6
Vestfold 1 553 24 21 31 15 8
Telemark 1 553 37 20 24 12 7
Aust-Agder  689 32 17 28 16 7
Vest-Agder 1 116 33 16 29 12 10
Rogaland 4 334 21 13 27 19 20
Hordaland 3 131 32 18 28 12 10
Sogn og Fjordane 3 117 24 14 32 19 12
Møre og Romsdal 2 811 25 12 25 19 19
Sør-Trøndelag 2 995 26 12 25 20 18
Nord-Trøndelag 3 263 20 12 24 22 22
Nordland 2 355 20 10 24 19 27
Troms Romsa 1 095 20 9 29 18 24
Finnmark Finnmárku  341 26 11 21 21 22
             
Jordbruksareal i drift            
   0 -   4  dekar 1 063 31 11 25 17 17
   5 -  49    " 3 969 51 22 19 5 3
  50 -  99   " 7 917 44 22 23 7 4
100 - 199   " 13 118 27 17 32 15 10
200 - 299   " 8 139 15 10 30 23 22
300 - 499   " 6 433 10 7 27 30 26
500 -        " 2 976 8 4 25 36 26
             
Brukere etter kjønn            
Mann 37 410 25 15 27 18 15
Kvinne 6 205 35 12 30 14 9
1  Bruttoinntekt og næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbare med øvrige år.

Standardtegn i tabeller