Statistisk sentralbyrå

Gårdbrukernes inntekt og formue

1 Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn
  Næringsinntekt fra jordbruk Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk
  I alt Per bruker Brukere i alt Uten positiv inntekt 1-49 999 kroner 50 000-99 999 kroner 100 000-249 999 kroner 250 000-399 999 kroner 400 000- kroner
  Mill. kr Kroner Prosent
2000 6 833  101 000 67 625 24 25 13 27 10 2
2001 6 596  102 500 64 352 25 25 13 25 10 3
2002 6 887  114 800 60 010 24 24 12 24 12 4
20031 .. .. 56 234 .. .. .. .. .. ..
2004 5 975  112 200 53 257 25 24 13 25 11 4
2005 7 399  147 000 50 336 24 22 12 25 11 6
2006 5 652  117 200 48 243 25 23 12 24 11 5
2007 6 362  136 300 46 672 25 21 12 22 13 8
2008 6 708  147 400 45 507 25 17 15 21 13 9
2009 6 063  136 300 44 487 28 16 15 20 13 8
2010 6 754  154 800 43 615 26 16 15 19 13 12
                   
2010                  
Fylke                  
Østfold  356  149 200 2 382 28 16 19 16 9 12
Akershus og Oslo  303  130 300 2 327 31 18 19 16 9 9
Hedmark  534  149 900 3 561 30 16 14 17 13 11
Oppland  710  150 200 4 725 26 14 14 21 15 10
Buskerud  267  117 600 2 267 30 18 17 17 10 7
Vestfold  259  166 700 1 553 24 20 17 17 9 14
Telemark  140 90 000 1 553 37 22 14 15 7 5
Aust-Agder 81  117 100  689 32 21 14 17 9 8
Vest-Agder  125  111 600 1 116 33 19 15 17 9 7
Rogaland  910  210 000 4 334 21 14 14 19 14 19
Hordaland  322  102 800 3 131 32 21 16 17 9 6
Sogn og Fjordane  404  129 600 3 117 24 17 17 23 13 7
Møre og Romsdal  479  170 400 2 811 25 14 14 19 16 14
Sør-Trøndelag  491  163 800 2 995 26 15 12 19 17 12
Nord-Trøndelag  651  199 400 3 263 20 13 13 19 18 17
Nordland  464  197 200 2 355 20 14 12 22 17 16
Troms Romsa  202  184 900 1 095 20 13 12 24 17 14
Finnmark Finnmárku 58  168 600  341 26 14 12 19 15 14
                   
Jordbruksareal i drift                  
   0 -   4  dekar  208  196 000 1 063 31 15 11 14 12 17
   5 -  49    "  197 49 700 3 969 51 26 11 8 3 2
  50 -  99   "  424 53 600 7 917 44 26 14 10 3 2
100 - 199   " 1 458  111 100 13 118 27 19 19 21 10 5
200 - 299   " 1 617  198 700 8 139 15 10 15 25 21 14
300 - 499   " 1 724  268 000 6 433 10 7 12 23 24 25
500 -        " 1 125  377 900 2 976 8 3 7 19 22 40
                   
Brukere etter kjønn                  
Mann 6 155  164 500 37 410 25 16 14 19 14 13
Kvinne  599 96 500 6 205 35 18 16 18 8 5
1  Næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbar med øvrige år.

Standardtegn i tabeller