Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

7 Gjennomsnitllig næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform og fylke. Kroner
  Næringsinntekt fra jordbruk per bruker Etter driftsform
  Korn og oljevekster Hagebruksvekster Storfe mjølkeproduksjon Storfe kjøttproduksjon Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon Sau Svin og fjørfe Andre driftsformer
2007  136 300 68 400  187 400  225 800 87 500  257 900 64 000  319 600  137 800
2008  147 400 84 200  206 300  241 600  101 300  308 600 73 400  339 400  146 300
2009  136 300 61 700  192 600  239 800  101 100  287 100 73 700  298 300  131 800
                   
2009                  
Fylke                  
Østfold  119 900 68 400  214 900  271 400  106 700 : 29 800  294 200  178 700
Akershus og Oslo  104 600 74 500  314 100  283 400  113 600 : 36 700  364 700  117 600
Hedmark  137 900 53 200  289 800  229 300  112 300  250 200 79 000  325 500  172 400
Oppland  133 100 51 800  253 600  218 000  132 900  268 400 77 300  263 400  122 000
Buskerud  105 400 52 800  303 600  220 900  107 700 : 95 400  209 200 93 400
Vestfold  128 400 53 700  279 800  305 500  121 000 : 45 200  275 200  160 600
Telemark 77 400 24 100  118 600  180 800 87 800 : 83 800  248 700 66 100
Aust-Agder  108 000 32 200  273 900  233 700 71 000 : 70 400 : 75 100
Vest-Agder 97 000 37 100 90 300  201 000 69 400 : 53 600  163 100 64 900
Rogaland  189 700 62 800  262 300  270 200  102 100  282 800 85 800  318 100  191 400
Hordaland 91 800 -  129 100  186 200 64 600 : 42 900  271 000 87 400
Sogn og Fjordane  115 400 - 95 500  184 400 55 200  246 100 61 000  248 200  117 600
Møre og Romsdal  146 900 65 900  139 400  247 100 84 900  261 600 58 200  252 200  130 300
Sør-Trøndelag  148 500 73 400 :  247 500  103 700  309 300  102 000  277 600  111 900
Nord-Trøndelag  181 900 72 200  271 100  269 700  130 600  327 700  105 800  318 600  173 500
Nordland  173 000 : 74 000  287 000  141 600  329 100 91 100  299 100  140 000
Troms Romsa  154 300 - :  278 100  112 200 : 89 400 :  134 100
Finnmark Finnmárku  155 400 - :  275 200  132 100 : 81 900 : 85 100

Standardtegn i tabeller