Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

5 Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn
  Brukere i alt Etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt
  0 prosent 1-9 prosent 10-49 prosent 50-89 prosent 90- prosent
    Prosent
2000 67 625 24 15 25 20 15
2001 64 352 25 14 26 20 15
2002 60 010 24 15 26 20 15
20031 56 234 .. .. .. .. ..
2004 53 257 25 15 26 18 17
2005 50 336 24 14 26 18 18
2006 48 243 25 15 26 18 16
2007 46 672 25 15 27 19 15
2008 45 507 25 15 29 19 13
2009 44 487 28 14 26 17 14
             
2009            
Fylke            
Østfold 2 421 36 17 25 13 9
Akershus og Oslo 2 366 38 18 27 12 5
Hedmark 3 669 31 13 25 18 12
Oppland 4 814 26 12 27 21 14
Buskerud 2 306 35 16 28 15 6
Vestfold 1 593 34 18 26 14 9
Telemark 1 569 43 17 23 11 7
Aust-Agder  687 32 18 25 16 9
Vest-Agder 1 123 35 17 25 14 9
Rogaland 4 422 21 13 27 19 21
Hordaland 3 192 35 17 25 12 11
Sogn og Fjordane 3 182 24 13 32 19 12
Møre og Romsdal 2 853 25 13 25 19 18
Sør-Trøndelag 3 055 25 11 26 20 18
Nord-Trøndelag 3 349 19 12 25 22 22
Nordland 2 418 20 9 25 20 26
Troms Romsa 1 130 22 9 27 19 23
Finnmark Finnmárku  338 24 8 23 22 23
             
Jordbruksareal i drift            
  0-  4 dekar 1 071 30 12 25 18 16
  5- 49" 3 883 52 20 19 6 4
 50- 99" 8 152 47 20 22 7 5
100-199" 13 531 29 16 30 15 11
200-299" 8 455 17 10 29 24 21
300-499" 6 515 12 8 26 29 26
500-   " 2 880 11 5 24 33 27
             
Brukere etter kjønn            
Mann 38 248 27 14 26 18 15
Kvinne 6 239 36 12 29 14 10
1  Bruttoinntekt og næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbare med øvrige år.

Standardtegn i tabeller