Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

4 Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter driftsform. 2009. Kroner
  Bruttoinntekt Lønn Næringsinntekt fra jordbruk Andre næringsinntekter Pensjoner Kapitalinntekter o.l.
I alt  448 600  200 000  136 300 56 300 26 200 29 800
             
Driftsform            
Korn og oljevekster  530 700  299 500 61 700 89 300 34 700 45 500
Øvrige jordbruksvekster  488 500  238 300  111 600 72 900 26 600 39 200
Hagebruksvekster  498 100  180 800  192 600 52 800 32 100 39 800
Storfe mjølkeproduksjon  379 100 77 300  239 800 30 500 12 200 19 200
Storfe kjøttproduksjon  429 600  216 600  101 100 62 700 25 500 23 800
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  413 600 65 100  287 100 31 400 11 000 19 000
Sau  405 100  233 300 73 700 42 400 34 900 20 800
Øvrige grovfôretende dyr  405 400  191 700  115 600 48 800 27 100 22 300
Svin og fjørfe  538 900  141 300  298 300 44 900 12 400 42 100
Blandet planteproduksjon  510 300  171 400  214 600 62 000 26 300 35 900
Blandet husdyrproduksjon  489 400  111 800  279 200 53 400 13 700 31 200
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon  439 300  187 700  139 400 56 400 30 300 25 500

Standardtegn i tabeller