Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

3 Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn. Kroner
  Bruttoinntekt Lønn Næringsinntekt fra jordbruk Andre næringsinntekter Pensjoner Kapitalinntekter o.l.
2000  307 500  117 200  101 000 34 300 17 500 37 600
2001  311 500  124 000  102 500 36 400 18 400 30 100
2002  353 200  133 600  114 800 39 100 17 800 47 900
20031 ..  138 100 .. 40 300 18 100 47 300
2004  372 400  142 500  112 200 47 000 18 500 52 400
2005  465 200  148 900  147 000 62 200 18 700 88 300
2006  376 500  159 700  117 200 49 700 19 300 30 700
2007  439 700  175 200  136 300 54 600 21 200 52 300
2008  468 000  191 700  147 400 58 100 23 600 47 100
2009  448 600  200 000  136 300 56 300 26 200 29 800
             
2009            
Fylke            
Østfold  520 600  235 600  119 900 77 300 27 100 60 700
Akershus og Oslo  571 300  259 600  104 600  120 300 30 100 56 700
Hedmark  457 000  192 800  137 900 68 400 28 400 29 600
Oppland  416 900  184 100  133 100 53 200 21 400 25 200
Buskerud  486 000  221 300  105 400 94 700 26 500 38 200
Vestfold  544 900  248 000  128 400 96 500 27 800 44 200
Telemark  446 900  249 600 77 400 63 200 33 800 22 800
Aust-Agder  432 300  196 200  108 000 67 600 30 400 30 100
Vest-Agder  434 500  207 600 97 000 64 100 39 700 26 200
Rogaland  493 900  193 400  189 700 49 700 22 100 38 900
Hordaland  427 600  240 700 91 800 38 200 31 500 25 300
Sogn og Fjordane  392 300  190 700  115 400 33 000 30 200 23 000
Møre og Romsdal  419 000  186 200  146 900 40 300 23 600 22 100
Sør-Trøndelag  414 700  180 100  148 500 41 400 23 300 21 400
Nord-Trøndelag  432 800  175 400  181 900 39 800 18 100 17 600
Nordland  384 100  141 300  173 000 27 500 28 200 14 100
Troms Romsa  372 300  145 200  154 300 34 000 24 600 14 300
Finnmark Finnmárku  376 900  147 400  155 400 31 100 27 200 15 800
             
Jordbruksareal i drift            
  0-  4 dekar  464 600  170 500  178 000 45 700 39 000 31 400
  5- 49"  436 000  262 000 50 000 47 500 45 600 30 800
 50- 99"  429 700  261 900 50 000 45 800 40 300 31 600
100-199"  426 100  218 700 99 100 56 600 26 600 25 000
200-299"  435 100  162 900  176 400 54 000 15 800 26 000
300-499"  475 300  137 600  234 600 58 200 14 200 30 700
500-   "  598 300  114 600  315 500  103 100 11 200 54 000
             
Brukere etter kjønn            
Mann  464 400  201 200  144 100 60 800 26 700 31 600
Kvinne  351 500  192 600 88 200 28 900 23 200 18 600
1  Bruttoinntekt og næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbare med øvrige år.

Standardtegn i tabeller