Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

1 Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn
  Næringsinntekt fra jordbruk Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk
  I alt Per bruker Brukere i alt Uten
positiv
inntekt
1-49 999 kroner 50 000-99 999 kroner 100 000-249 999 kroner 250 000-399 999 kroner 400 000- kroner
  Mill. kr Kroner Prosent
2000 6 833  101 000 67 625 24 25 13 27 10 2
2001 6 596  102 500 64 352 25 25 13 25 10 3
2002 6 887  114 800 60 010 24 24 12 24 12 4
20031 .. .. 56 234 .. .. .. .. .. ..
2004 5 975  112 200 53 257 25 24 13 25 11 4
2005 7 399  147 000 50 336 24 22 12 25 11 6
2006 5 652  117 200 48 243 25 23 12 24 11 5
2007 6 362  136 300 46 672 25 21 12 22 13 8
2008 6 708  147 400 45 507 25 17 15 21 13 9
2009 6 063  136 300 44 487 28 16 15 20 13 8
                   
2009                  
Fylke                  
Østfold  290  119 900 2 421 36 17 17 12 9 9
Akershus og Oslo  247  104 600 2 366 38 18 16 14 8 6
Hedmark  506  137 900 3 669 31 16 14 18 12 9
Oppland  641  133 100 4 814 26 15 16 22 15 6
Buskerud  243  105 400 2 306 35 18 15 17 9 5
Vestfold  205  128 400 1 593 34 18 16 13 8 10
Telemark  122 77 400 1 569 43 21 12 15 7 3
Aust-Agder 74  108 000  687 32 21 14 16 10 7
Vest-Agder  109 97 000 1 123 35 19 14 18 9 5
Rogaland  839  189 700 4 422 21 14 13 20 15 16
Hordaland  293 91 800 3 192 35 20 15 17 9 3
Sogn og Fjordane  367  115 400 3 182 24 18 17 26 11 4
Møre og Romsdal  419  146 900 2 853 25 15 14 22 17 8
Sør-Trøndelag  454  148 500 3 055 25 14 14 22 17 8
Nord-Trøndelag  609  181 900 3 349 19 14 14 22 19 13
Nordland  418  173 000 2 418 20 13 13 23 19 12
Troms Romsa  174  154 300 1 130 22 14 14 24 18 8
Finnmark Finnmárku 53  155 400  338 24 13 14 23 17 10
                   
Jordbruksareal i drift                  
  0-  4 dekar  191  178 000 1 071 30 15 11 16 13 16
  5- 49"  194 50 000 3 883 52 25 10 8 4 2
 50- 99"  408 50 000 8 152 47 25 14 10 3 2
100-199" 1 342 99 100 13 531 29 19 19 22 9 3
200-299" 1 491  176 400 8 455 17 11 16 27 21 9
300-499" 1 529  234 600 6 515 12 8 12 25 25 18
500-   "  909  315 500 2 880 11 4 9 20 25 31
                   
Brukere etter kjønn                  
Mann 5 512  144 100 38 248 27 16 14 20 14 9
Kvinne  550 88 200 6 239 36 19 16 19 8 3
1  Næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbar med øvrige år.

Standardtegn i tabeller