Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

7 Gjennomsnitllig næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform og fylke. Kroner
  Næringsinntekt fra jordbruk per bruker Etter driftsform
  Korn og oljevekster Hagebruksvekster Storfe mjølkeproduksjon Storfe kjøttproduksjon Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon Sau Svin og fjørfe Andre driftsformer
2007  136 300 68 400  187 400  225 800 87 500  257 900 64 000  319 600  137 800
2008  147 400 84 200  206 300  241 600  101 300  308 600 73 400  339 400  146 300
                   
2008                  
Fylke                  
Østfold  150 200 98 200  239 700  310 200 95 700  352 000 60 200  358 100  215 100
Akershus og Oslo  141 500  110 000  370 300  271 400  133 600  303 900 45 800  454 100  171 100
Hedmark  158 400 76 200  322 700  237 900  118 900  320 000 77 200  353 200  202 900
Oppland  140 300 70 100  347 400  218 600  113 300  256 800 75 400  298 800  138 000
Buskerud  113 400 68 800  285 000  220 500  101 600  295 300 89 100  274 200  110 900
Vestfold  158 600 70 700  294 200  303 000  126 300  402 600 17 300  341 500  229 600
Telemark 86 100 32 900  118 200  175 200 79 400  292 900 75 700  261 600 87 100
Aust-Agder  115 000 38 600  302 000  208 900 90 400  424 600 66 600  124 600 85 400
Vest-Agder  104 700 28 000  134 800  203 000 68 600  333 800 52 200  208 900 74 000
Rogaland  203 800 79 700  296 400  274 200  107 600  300 800 89 000  381 500  203 100
Hordaland 90 600 -  130 800  185 800 65 600  202 200 40 800  337 200 73 600
Sogn og Fjordane  114 200 - 82 500  180 100 57 600  230 400 60 700  266 500  115 400
Møre og Romsdal  149 600 64 000  125 100  242 700 91 000  313 500 58 800  320 900  133 100
Sør-Trøndelag  156 000 89 600  148 100  254 800 99 800  349 900 95 500  254 700  120 500
Nord-Trøndelag  191 300 82 300  294 100  267 800  136 300  344 800  112 000  337 200  181 600
Nordland  177 100 9 100 86 400  290 400  150 200  364 600 94 700  343 400  131 400
Troms Romsa  156 600 -  149 700  285 700  120 000  227 700 91 100  285 100  134 900
Finnmark Finnmárku  154 500 :  113 000  282 000  108 100  580 900 70 800  205 200 72 100

Standardtegn i tabeller