Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

5 Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn
  Brukere i alt Etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt
  0 prosent 1-9 prosent 10-49 prosent 50-89 prosent 90- prosent
    Prosent
2000 67 625 24 15 25 20 15
2001 64 352 25 14 26 20 15
2002 60 010 24 15 26 20 15
20031 56 234 .. .. .. .. ..
2004 53 257 25 15 26 18 17
2005 50 336 24 14 26 18 18
2006 48 243 25 15 26 18 16
2007 46 672 25 15 27 19 15
2008 45 507 25 15 29 19 13
             
2008            
Fylke            
Østfold 2 491 26 17 33 16 8
Akershus og Oslo 2 417 26 21 34 15 4
Hedmark 3 770 25 14 29 21 11
Oppland 4 882 24 12 29 23 12
Buskerud 2 370 31 18 31 15 5
Vestfold 1 618 25 20 32 16 8
Telemark 1 571 39 17 25 12 6
Aust-Agder  676 32 18 25 18 7
Vest-Agder 1 122 31 19 26 15 9
Rogaland 4 503 19 14 29 20 19
Hordaland 3 286 33 19 26 13 9
Sogn og Fjordane 3 268 23 14 33 20 10
Møre og Romsdal 2 973 23 13 27 21 17
Sør-Trøndelag 3 134 22 11 28 24 15
Nord-Trøndelag 3 412 17 12 26 27 18
Nordland 2 478 19 10 25 22 25
Troms Romsa 1 177 20 10 28 19 23
Finnmark Finnmárku  359 26 8 21 24 21
             
Jordbruksareal i drift            
0-4 dekar  786 23 9 29 21 19
5-49 dekar 4 059 52 21 19 6 3
50-99 dekar 8 457 43 23 24 7 4
100-199 dekar 14 137 24 17 33 17 10
200-299 dekar 8 830 14 9 32 27 19
300-499 dekar 6 517 10 7 29 31 24
500- dekar 2 721 8 4 26 40 23
             
Brukere etter kjønn            
Mann 39 135 23 15 28 20 13
Kvinne 6 372 33 13 30 15 9
1  Bruttoinntekt og næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbare med øvrige år.

Standardtegn i tabeller