Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

4 Gjennomsnittlige bruttoinntekter for brukere, etter driftsform. 2008. Kroner
  Bruttoinntekt Lønn Næringsinntekt fra jordbruk Andre næringsinntekter Pensjoner Kapitalinntekter o.l.
I alt  468 000  191 700  147 400 58 100 23 600 47 100
             
Driftsform            
Korn og oljevekster  555 000  290 900 84 200 84 700 30 700 64 500
Øvrige jordbruksvekster  505 800  222 500  127 000 73 400 23 700 59 300
Hagebruksvekster  546 400  170 900  206 300 88 800 26 000 54 300
Storfe mjølkeproduksjon  394 500 76 200  241 600 32 700 10 800 33 100
Storfe kjøttproduksjon  435 500  209 200  101 300 64 300 24 300 36 600
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  491 000 65 700  308 600 41 700 11 800 63 100
Sau  405 800  223 200 73 400 43 800 31 200 34 100
Øvrige grovfôretende dyr  406 800  191 100  105 700 46 700 27 900 35 400
Svin og fjørfe  598 600  137 600  339 400 48 800 13 100 59 700
Blandet planteproduksjon  615 500  170 800  252 400 66 000 26 800 99 500
Blandet husdyrproduksjon  544 200  102 300  317 400 40 100 14 100 70 200
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon  497 400  181 200  165 600 72 600 26 100 51 900

Standardtegn i tabeller