Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

3 Gjennomsnittlige bruttoinntekter for brukere, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn. Kroner
  Bruttoinntekt Lønn Næringsinntekt fra jordbruk Andre næringsinntekter Pensjoner Kapitalinntekter o.l.
2000  307 500  117 200  101 000 34 300 17 500 37 600
2001  311 500  124 000  102 500 36 400 18 400 30 100
2002  353 200  133 600  114 800 39 100 17 800 47 900
20031 ..  138 100 .. 40 300 18 100 47 300
2004  372 400  142 500  112 200 47 000 18 500 52 400
2005  465 200  148 900  147 000 62 200 18 700 88 300
2006  376 500  159 700  117 200 49 700 19 300 30 700
2007  439 700  175 200  136 300 54 600 21 200 52 300
2008  468 000  191 700  147 400 58 100 23 600 47 100
             
2008            
Fylke            
Østfold  555 600  227 200  150 200 82 300 22 700 73 300
Akershus og Oslo  610 000  252 200  141 500  109 400 26 700 80 200
Hedmark  492 800  184 900  158 400 78 400 26 100 45 100
Oppland  435 100  176 600  140 300 57 300 19 400 41 500
Buskerud  508 700  215 500  113 400 92 800 23 000 64 000
Vestfold  591 500  244 600  158 600 85 200 24 800 78 200
Telemark  467 000  240 500 86 100 69 600 29 900 40 900
Aust-Agder  468 800  186 600  115 000 73 200 27 300 66 700
Vest-Agder  448 200  203 500  104 700 67 200 34 700 38 100
Rogaland  523 300  184 000  203 800 55 800 20 500 59 200
Hordaland  430 100  230 300 90 600 38 600 29 600 40 900
Sogn og Fjordane  394 800  183 100  114 200 34 600 27 000 36 000
Møre og Romsdal  425 500  176 000  149 600 39 000 21 900 39 000
Sør-Trøndelag  438 200  172 200  156 000 44 600 21 000 44 300
Nord-Trøndelag  447 600  166 700  191 300 41 200 15 600 32 700
Nordland  384 400  132 200  177 100 28 400 25 900 20 800
Troms Romsa  369 300  137 900  156 600 32 500 22 400 19 900
Finnmark Finnmárku  352 100  127 900  154 500 29 200 24 700 15 800
             
Jordbruksareal i drift            
0-4 dekar  514 400  155 900  227 400 57 300 22 800 51 000
5-49 dekar  431 000  244 800 48 000 46 400 45 100 46 700
50-99 dekar  441 500  251 600 53 300 53 800 37 000 45 800
100-199 dekar  438 000  208 700  109 400 54 600 23 300 42 100
200-299 dekar  458 100  156 000  189 900 56 800 14 100 41 400
300-499 dekar  512 200  131 600  253 600 60 700 12 400 53 800
500- dekar  673 600  108 800  370 400  104 900 9 800 79 800
             
Brukere etter kjønn            
Mann  487 800  193 900  156 300 63 000 23 900 50 700
Kvinne  346 300  178 600 92 800 27 700 22 100 25 200
1  Bruttoinntekt og næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbare med øvrige år.

Standardtegn i tabeller