Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

1 Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn
  Næringsinntekt fra jordbruk Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk
  I alt Per bruker Brukere i alt Uten positiv inntekt 1-49 999 kroner 50 000-99 999 kroner 100 000-249 999 kroner 250 000-399 999 kroner 400 000- kroner
  Mill. kr Kroner Prosent
2000 6 833  101 000 67 625 24 25 13 27 10 2
2001 6 596  102 500 64 352 25 25 13 25 10 3
2002 6 887  114 800 60 010 24 24 12 24 12 4
20031 .. .. 56 234 .. .. .. .. .. ..
2004 5 975  112 200 53 257 25 24 13 25 11 4
2005 7 399  147 000 50 336 24 22 12 25 11 6
2006 5 652  117 200 48 243 25 23 12 24 11 5
2007 6 362  136 300 46 672 25 21 12 22 13 8
2008 6 708  147 400 45 507 25 17 15 21 13 9
                   
2008                  
Fylke                  
Østfold  374  150 200 2 491 26 17 18 18 10 11
Akershus og Oslo  342  141 500 2 417 26 19 18 18 9 9
Hedmark  597  158 400 3 770 26 17 14 20 12 11
Oppland  685  140 300 4 882 24 15 16 24 15 7
Buskerud  269  113 400 2 370 31 19 16 19 9 6
Vestfold  257  158 600 1 618 25 19 17 17 10 11
Telemark  135 86 100 1 571 39 20 14 16 7 4
Aust-Agder 78  115 000  676 32 19 14 18 10 7
Vest-Agder  118  104 700 1 122 31 21 14 18 10 5
Rogaland  918  203 800 4 503 19 15 13 20 16 17
Hordaland  298 90 600 3 286 33 22 15 17 9 4
Sogn og Fjordane  373  114 200 3 268 23 18 18 25 13 4
Møre og Romsdal  445  149 600 2 973 23 16 14 21 17 9
Sør-Trøndelag  489  156 000 3 134 22 14 14 25 16 10
Nord-Trøndelag  653  191 300 3 412 17 12 14 24 19 14
Nordland  439  177 100 2 478 19 14 12 24 19 12
Troms Romsa  184  156 600 1 177 20 14 15 25 18 9
Finnmark Finnmárku 56  154 500  359 26 14 11 22 15 12
                   
Jordbruksareal i drift                  
0-4 dekar  179  227 400  786 23 11 11 19 17 20
5-49 dekar  195 48 000 4 059 52 26 10 7 3 2
50-99 dekar  451 53 300 8 457 43 28 14 10 3 2
100-199 dekar 1 546  109 400 14 137 24 19 20 24 9 4
200-299 dekar 1 677  189 900 8 830 14 10 16 29 22 11
300-499 dekar 1 653  253 600 6 517 10 6 11 27 26 20
500- dekar 1 008  370 400 2 721 8 4 6 20 24 38
                   
Brukere etter kjønn                  
Mann 6 117  156 300 39 135 23 16 15 21 14 10
Kvinne  591 92 800 6 372 33 20 16 19 8 4
1  Næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbar med øvrige år.

Standardtegn i tabeller