Statistisk sentralbyrå

7 Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk for brukere etter driftsform og fylke. 2007. Kroner
  Næringsinntekt fra jordbruk per bruker Etter driftsform
  Korn og oljevekster Hagebruksvekster Storfe mjølkeproduksjon Storfe kjøttproduksjon Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon Sau Svin og fjørfe Andre driftsformer
Hele landet  136 300 68 400  187 400  225 800 87 500  257 900       64 000       319 600       137 800
                   
Fylke                  
Østfold  130 200 81 600  288 700  248 000 91 100  260 900 31 100  320 100  176 400
Akershus og Oslo  118 900 88 700  309 100  248 100  100 300  235 100 34 100  350 700  155 000
Hedmark  144 900 63 300  271 200  216 800  107 200  245 600 71 700  365 000  186 600
Oppland  132 200 63 200  299 100  204 000 93 500  232 100 71 400  317 900  129 600
Buskerud  108 000 57 000  290 000  203 900 94 700  284 200 84 500  219 300  112 900
Vestfold  128 600 57 800  221 800  265 100  124 000  254 900 27 600  334 800  167 000
Telemark 76 400 31 800  113 300  166 200 64 700  187 400 74 700  260 800 67 400
Aust-Agder 98 900 57 500  287 500  182 200 71 400  271 800 62 600  111 100 69 500
Vest-Agder 97 500 28 300  112 400  185 700 57 500  278 200 45 200  222 200 71 300
Rogaland  188 000 55 600  270 600  252 700 90 000  287 400 71 800  341 700  196 900
Hordaland 84 900 -  106 900  177 700 53 100  205 200 34 300  282 400 73 300
Sogn og Fjordane  104 900 - 70 600  173 600 52 400  147 000 47 400  188 500  105 300
Møre og Romsdal  143 200 62 700  148 900  233 100 81 900  272 100 47 400  329 100  123 100
Sør-Trøndelag  148 800 61 000  192 700  238 000 99 600  287 100 89 300  258 700  117 000
Nord-Trøndelag  180 400 62 000  262 500  253 600  124 300  298 300 93 200  324 500  179 600
Nordland  170 800 3 900 90 100  269 200  112 900  256 500 82 400  370 200  154 100
Troms Romsa  149 900 -  203 400  262 500  115 000  131 200 83 700  234 800  141 100
Finnmark Finnmárku  164 500 :  121 800  293 500 89 000  267 400 65 300  174 700 87 000

Standardtegn i tabeller