Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

5 Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt, etter fylke, jordbruksareal i drift og brukers kjønn
  Brukere i alt Etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt
  0 prosent 1-9 prosent 10-49 prosent 50-89 prosent 90- prosent
    Prosent
1999 69 910 26 14 24 20 16
2000 67 625 24 15 25 20 15
2001 64 352 25 14 26 20 15
2002 60 010 24 15 26 20 15
20031 56 234 .. .. .. .. ..
2004 53 257 25 15 26 18 17
2005 50 336 24 14 26 18 18
2006 48 243 25 15 26 18 16
2007 46 672 25 15 27 19 15
2007            
Fylke            
Østfold 2 558 27 19 31 15 9
Akershus og Oslo 2 458 28 22 32 14 5
Hedmark 3 846 25 14 28 20 12
Oppland 4 945 24 12 27 23 14
Buskerud 2 448 32 18 30 15 6
Vestfold 1 659 29 21 28 14 8
Telemark 1 602 41 18 22 11 7
Aust-Agder  699 34 17 25 17 8
Vest-Agder 1 152 31 19 27 14 10
Rogaland 4 641 19 14 27 20 21
Hordaland 3 303 33 18 26 13 10
Sogn og Fjordane 3 385 24 14 32 19 12
Møre og Romsdal 3 078 23 13 25 19 19
Sør-Trøndelag 3 243 22 12 25 24 18
Nord-Trøndelag 3 505 18 12 25 24 21
Nordland 2 547 18 9 24 21 28
Troms Romsa 1 232 19 11 27 17 27
Finnmark Finnmárku  371 21 8 23 22 26
Jordbruksareal i drift            
  0-  4 dekar  743 22 9 27 20 21
  5- 49" 4 117 51 21 18 6 4
 50- 99" 8 680 42 24 23 7 4
100-199" 14 812 25 17 31 16 12
200-299" 9 136 14 9 30 25 22
300-499" 6 560 10 7 27 30 27
500-   " 2 624 8 5 26 36 25
Brukere etter kjønn            
Mann 40 245 24 15 27 19 15
Kvinne 6 427 33 13 29 15 10
1  Bruttoinntekt og næringsinntekt fra jordbruk for 2003 er ikke sammenlignbare med øvrige år.

Standardtegn i tabeller