Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

4 Gjennomsnittlige bruttoinntekter for brukere, etter driftsform. 2007. Kroner
  Bruttoinntekt Lønn Næringsinntekt fra jordbruk Andre næringsinntekter Pensjoner Kapitalinntekter o.l.
I alt  439 700       175 200  136 300 54 600      21 200 52 300
Driftsform            
Korn og oljevekster  519 600  270 700 68 400 85 000 28 100 67 500
Øvrige jordbruksvekster  470 600  205 100  117 700 73 200 20 800 53 900
Hagebruksvekster  500 800  155 500  187 400 49 300 25 800 82 900
Storfe mjølkeproduksjon  375 200 73 300  225 800 31 200 10 000 34 800
Storfe kjøttproduksjon  405 700  198 400 87 500 60 500 23 400 36 000
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  409 700 67 500  257 900 51 400 7 300 25 600
Sau  378 300  207 100 64 000 40 700 28 700 37 800
Øvrige grovfôretende dyr  383 200  164 700 99 200 46 800 28 300 44 100
Svin og fjørfe  557 800  120 600  319 600 47 500 11 100 59 100
Blandet planteproduksjon  505 400  158 900  205 900 63 500 22 600 54 600
Blandet husdyrproduksjon  798 500  105 500  283 100 45 900 14 000  350 000
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon  456 400  165 500  166 400 63 600 18 000 42 800

Standardtegn i tabeller